Danuta Węglowska

Z Historia AGH
Danuta Węglowska
Nazwisko Węglowska
Imię / imiona Danuta
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 1942
Data śmierci 27 lutego 2020
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr Danuta Węglowska (1942-2020) (Początkowo pracowała pod panieńskim nazwiskiem Rusek)

Dyscyplina/specjalności: matematyka

Nota biograficzna

Urodziła się w 1942 roku. Zmarła 27 lutego 2020 roku w Krakowie. Pochowana na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

W 1964 roku ukończyła matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.

W 1964 roku rozpoczęła pracę asystenta w Katedrze i Zakładzie Matematyki II Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1975 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskała doktorat.

Od 1976 roku była adiunktem.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych. Współorganizatorka wielu "Szkół Historii Matematyki" organizowanych przez PTM, a od 1998 roku przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH i Zjazdów i Konferencji.

Przed przejściem na emeryturę była adiunktem w Katedrze Matematyki Dyskretnej Wydziału Matematyki Stosowanej.

W 2007 roku przeszła na emeryturę.

Była nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Autorka kilku publikacji, w tym współredaktorka "Słownika Biograficznego Matematyków Polskich". Współpracowała przy "Wielkiej encyklopedii powszechnej" PWN.

Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Przez wiele lat była członkinią Komisji Historycznej Oddziału Krakowskiego PTM oraz Komisji Historii Matematyki przy Zarządzie Głównym PTM.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/weglowska-danuta-03866

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 39, 44-47, 64, 88, 89, 91, 96, 103,, 113
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 159
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 159

Artykuły

  • Dziennik Polski 2020, nr 50 (29 II - 1 III 2020), s. A20 [nekr.]
  • Mitkowski W.: Matematyka na Wydziale Elektrycznym AGH oraz uwagi o szkolnictwie wyższym. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe 2018, nr 4, s. 155-162

Inne


stan na dzień 16.12.2020