Danuta Węglowska

Z Historia AGH
Danuta Węglowska
Nazwisko Węglowska
Imię / imiona Danuta
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 1942
Data śmierci 27 lutego 2020
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr Danuta Węglowska (1942-2020) (Początkowo pracowała pod panieńskim nazwiskiem Rusek)

Dyscyplina/specjalności: matematyka

Nota biograficzna

Urodziła się w 1942 roku. Zmarła 27 lutego 2020 roku w Krakowie. Pochowana na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

W 1964 roku ukończyła matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.

W 1964 roku rozpoczęła pracę asystenta w Katedrze i Zakładzie Matematyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1975 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskała doktorat.

Od 1976 roku była adiunktem.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych. Współorganizatorka wielu "Szkół Historii Matematyki" organizowanych przez PTM, a od 1998 roku przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH.

Przed przejściem na emeryturę była adiunktem w Katedrze Matematyki Dyskretnej Wydziału Matematyki Stosowanej.

W 2007 roku przeszła na emeryturę.

Była nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Autorka kilku publikacji, w tym współredaktorka "Słownika Biograficznego Matematyków Polskich". Współpracowała przy "Wielkiej encyklopedii powszechnej" PWN.

Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Komisji Historycznej Oddziału Krakowskiego PTM oraz Komisji Historii Matematyki przy Zarządzie Głównym PTM.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/weglowska-danuta-003866

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 39, 44-47, 64, 88, 89, 91, 96, 103,, 113
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 159
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 159

Artykuły

  • Dziennik Polski 2020, nr 50 (29 II - 1 III 2020), s. A20 [nekr.]
  • Mitkowski W.: Matematyka na Wydziale Elektrycznym AGH oraz uwagi o szkolnictwie wyższym. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe 2018, nr 4, s. 155-162

Inne