Kadencja 1990 - 1993

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Stanisław Janowski
Jan Janowski.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski
Prorektor ds. Nauczania
Prof. zw. dr hab. inż. Aleksander Jacek Garlicki
Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek
Stanisław Mitkowski.jpg
Aleksander Garlicki-1.jpg
Kazimierz Czopek.jpg

Dziekani

Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Zabierowski
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Jasieńska
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusław Skorupa
Dr hab. inż., prof. AGH Stanisław Adam Majewski
Prof. dr hab. inż. Jan Gocał
Prof. zw. dr inż. Franciszek Michał Nadachowski
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Lech Lewandowski
Prof. dr hab. inż. Antoni Łukasz Pasierb
Prof. dr hab. inż. Stanisław Antoni Rychlicki
Prof. dr hab. Zdzisław Marian Reszczyński (1990-1992)
Prof. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk (1992-1993)
Prof. dr hab. Mieczysław Żyła
Prof. dr hab. Jerzy Wiktor Niewodniczański

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)