Kadencja 2008 - 2012

Z Historia AGH
Rektor AGH
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Antoni Tajdus.jpg
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
Tomasz Szmuc.jpg
Lis Jerzy.jpg
Zbigniew Krzysztof Kakol.jpg
Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Tadeusz Slomka 2.jpg

Dziekani

Prof. dr. hab. inż. Piotr Czaja
Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
Dr hab. inż. prof. nadzw. AGH Antoni Cieśla
Prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Marian Mazur
Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
Prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Prof. dr hab. inż. Lech Andrzej Bukowski
Dr hab. prof. AGH Piotr Aleksander Tomczyk
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Prof. dr hab. Marek Capiński
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek

Zdjęcia

  • Inauguracja Roku Akademickiego

Bibliografia

Źródła (w układzie chronologicznym)