Katowice

Z Historia AGH
Katowice

Miejsce urodzenia:

 Data urodzeniaPelnione funkcje
Marta Teresa Błażewicz27 sierpnia 1946
Jan Andrzej Czubek28 października 1935
Aleksandra Czyrska-Filemonowicz17 lutego 1946
Janusz Marian Jura10 grudnia 1950
Marek Witold Kuczma10 października 1935
Zbigniew Franciszek Mazur12 czerwca 1946
Andrzej Michaliszyn24 lipca 1949
Andrzej Jerzy Nowakowski2 listopada 1938Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1981-1984, 1984–1987)
Tomasz Rybicki18 września 1953
Tadeusz Ryncarz7 kwietnia 1927Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975), (1984–1987)
Anton Sroka6 stycznia 1948
Zbyszko Andrzej Stojek14 listopada 1929Wicedyrektor ds. nauki Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1985)
Józef Szczepan Suchy25 listopada 1951Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2008-2016)
Jerzy Tatarczyk21 sierpnia 1933z-ca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1977–1982, 1986–1989)
Andrzej Edward Warczok22 września 1944
Ryszard Józef Wosz20 marca 1952

Miejsce śmierci:

 Data śmierciPelnione funkcje
Aleksander Anasiewicz28 sierpnia 1974Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)
Stanisław Blaschke20 lipca 1988
Franciszek Jopek16 lutego 1970Asystent w Katedrze Górnictwa (1922-1926)
Tomasz Klenczar16 kwietnia 1966
Jerzy Kolbe12 maja 1977Kierownik Zakładu Ekonomiki i Planowania w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH (od 1960)
Marek Witold Kuczma13 czerwca 1991
Julian Kwieciński26 września 1964
Tadeusz Lasek21 września 1974
Tadeusz Piotr Laskowski20 sierpnia 1989
Stanisław Włodzimierz Majewski29 czerwca 1955
Władysław Józef Michejda13 czerwca 1952
Arkadiusz Puchała23 kwietnia 1974Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969–1972)
Tadeusz Rumanstorfer1989
Włodzimierz Stanisław Stępiński3 kwietnia 1988Dziekan Wydziału Górniczego (1954–1956)