Ryszard Józef Wosz

Z Historia AGH
Ryszard Józef Wosz
Ryszard Wosz.jpg
Nazwisko Wosz
Imię / imiona Ryszard Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 20 marca 1952
Miejsce urodzenia Katowice


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geomechanika, geotechnika
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiDr inż. Ryszard Józef Wosz (1952-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geomechanika, geotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 20 marca 1952 roku w Katowicach.

W 1976 roku ukończył Wydział Górniczy AGH. Następnie rozpoczął studia doktoranckie.

W 19882 roku na podstawie pracy "Stan naprężenia i przemieszczenia górotworu solnego w sąsiedztwie podziemnych komór zbiornikowych", której promotorem był profesor Zdzisław Kłeczek, uzyskał stopień doktora.

W 1982 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Stateczności Wyrobisk i Zbiorników Podziemnych Instytutu Geomechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

W okresie stanu wojennego i w następnych latach, jako członek "Solidarności", działał w tajnej komisji zakładowej zajmującej się organizacją odczytów, podejmowaniem prac redakcyjnych i wydawniczych w AGH.

Przed przejściem na emeryturę związany był z Katedrą Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki WGiG.

Autor około 20 publikacji.

Był sekretarzem redakcji kwartalnika "Górnictwo".

Członek sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN.

Odznaczenia i nagrody

Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Przemysłu Górniczego", Dyrektor Górniczy II Stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wosz-ryszard-003607

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 164
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 28
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 117, 118
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 403, [foto]

stan na dzień 14.03.2024