Atrybut:Dhc reason

Z Historia AGH
Wersja z dnia 16:21, 8 lip 2014 autorstwa SzymonSokol (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "To jest właściwość typu Ma typ::Tekst.")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

To jest właściwość typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
Ż
Rozwój teorii obliczeń kwantowych, opracowanie teorii dekoherencji, stworzenie teorii powstawania defektów w materiałach, wprowadzenie do nauki nowego rodzaju symetrii kwantowej, opartej na wpływie środowiska na obiekt kwantowy, współautorstwo teorii kwantowego darwinizmu  +
K
Za wieloletnią i intensywną współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. W szczególności z inicjatywy Profesora Jana Kicińskiego prowadzone były wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN prace w zakresie diagnostyki polskich bloków energetycznych. W późniejszych latach Profesor Jan Kiciński inicjował wspólnie z pracownikami Akademii Górniczo-Hutniczej badania nad rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii. Wspólne prace zakończyły się wieloma wspólnymi publikacjami oraz wdrożeniami.  +
Za zasługi dla górnictwa  +
M
w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszarze metrologii, a w szczególności matematycznych uwarunkowań problemu odwrotnego w złożonych pomiarach pośrednich, które stały się płaszczyzną wieloletniej, bliskiej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą promując jej kadrę naukową i dydaktyczną w tym obszarze wiedzy, jednocześnie rozsławiając jej merytoryczne osiągnięcia w kraju i za granicą.  +
R
w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszrze sztucznej inteligencji, a w szczególności systemów neuronowo-rozmytych, oraz za wieloletnią bliską współpracę z AGH w zakresie rozwijania tego obszaru wiedzy i promowanie kadr naukowych  +
F
w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju teorii drgań, a także biomechaniki układów "człowiek - maszyna" oraz za współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią  +
K
za wybitne zasługi i osiągnięcia w rozwoju nauk metalurgii żelaza, metali nieżelaznych i odlewnictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz rozwoju polskiego hutnictwa  +
za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej  +
W
za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i badań operacyjnych oraz wkład w budowę infrastruktury informatycznej dla nauki w Polsce, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju badań w środowisku krakowskim  +
S
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w elektrotechnice i automatyce oraz w uznaniu zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki naszej Almae Matris  +
C
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii obwodów i systemów, stworzenie podstaw nowoczesnej teorii obwodów nieliniowych, pionierskie badania dynamiki nieliniowej chaosu, opracowanie koncepcji Komórkowych Sieci Neuronowych oraz stworzenie światowej sieci badań naukowych w tych obszarach  +
B
za wybitne zasługi dla rozwoju mineralogii i petrografii, dla tworzenia podstaw naukowych gospodarki surowcami mineralnymi, a także wysoko ceniąc działalność w odbudowie i rozbudowie Uczelni, w utrzymaniu Jej konspiracyjnego życia podczas ciężkich lat okupacji  +
K
za wybitne zasługi w dziedzinie geodezji górniczej i geodezji dynamicznej oraz rozwój wyższego szkolnictwa technicznego  +
A
za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki oraz w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rzeczpospolitą Polską  +
za zasługi dla rozwoju metod projektowania i budowy hut oraz maszyn i urządzeń hutniczych, a w szczególności urządzeń ochrony środowiska  +
L
za zasługi dla rozwoju nauk górniczych, a zwłaszcza aerologii górniczej i mechaniki górotworu  +
B
za budowanie mostów zrozumienia i przyjaźni we współpracy naukowej między Austrią i Polską, zwłaszcza z Krakowem i jego uczelniami  +
R
za całokształt dokonań na polu współpracy badawczej i rozwojowej Niemiec i Polski, w tym wymiany naukowej z AGH  +
G
za całokształt osiągnięć w dziedzinie elektrotechniki, a w szczególności elektryfikacji przemysłu górniczego oraz znamienity wkład we współpracę pomiędzy Akademią Górniczą w Dniepropietrowsku i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która służy rozwojowi nauki i normalizacji stosunków między narodami ukraińskim i polskim  +
S
za całokształt osiągnięć w dziedzinie systemów informatycznych, a w szczególności za stworzenie Polskiej Szkoły Systemów Teleinformatycznych oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych  +