Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
I
10 grudnia 2019  +
P
10 grudnia 2021  +
S
10 kwietnia 1969  +
M
10 kwietnia 1996  +
S
P
10 kwietnia 2009  +
O
10 kwietnia 2023  +
S
10 lipca 1981  +
K
10 listopada 1969  +
10 listopada 2003  +
S
K
10 luty 2020  +
M
10 marca 2015  +
P
10 października 2014  +
S
10 sierpnia 2005  +
K
10 sierpnia 2022  +
P
10 września 1977  +
R
10 września 2014  +
D
11 czerwca 1943  +
M
11 czerwca 1960  +