Józef Zawodny

Z Historia AGH
Józef Zawodny
Nazwisko Zawodny
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 2 lutego 1933
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 30 lipca 1990
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria wykreślna
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Matematyki AGH (1975–1981, 1985/1986)
Wydział Instytut Matematyki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Józef Zawodny (1933-1990)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria wykreślna

Nota biograficzna

Urodził się 2 lutego 1933 roku w Krakowie. Zmarł 30 lipca 1990 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1959 roku ukończył Wydział Górniczy AGH, uzyskując dyplom magistra inżyniera górnictwa.

W 1959 roku rozpoczął pracę zastępcy asystenta w Zakładzie i Katedrze Geometrii Wykreślnej Wydziału Górniczego AGH.

W 1969 roku na podstawie pracy "Zależność między wzrostem wydajności pracy a granicznym współczynnikiem nadkładu i graniczną głębokością robót odkrywkowych" napisanej pod kierunkiem profesora Juliana Sulimy-Samujłło na Wydziale Górniczym.

W latach 1975 -1981 i roku akademickim 1985/1986 był zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki AGH.

Autor i współautor około 30 publikacji z zakresu ekonomiki i optymalizacji w górnictwie.

Uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych, a których wygłaszał referaty.

Znawca i krzewiciel tradycji górniczych. Zasłużył się jako organizator i oddany pracownik, w szczególności na polu kontaktów z przemysłem.

Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 33,34, 103, 104, 107, 108
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 131
  • Matematyka w 75-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej i 25-leciu Instytutu Matematyki : materiały pokonferencyjne : Krynica 9-11 czerwca 1994 r. Zespół red. S. Białas [et al.]. Kraków 2995, s. 14
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 283
  • [Skład Osobowy AGH … 1959/60]. Kraków 1960, s. 37
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 413

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 8.06. 2021]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/