Wyszukiwanie po atrybucie

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Wyszukiwanie po atrybucie

Lista wszystkich stron, które posiadają właściwość „Dhc reason” o wartości „za zasługi dla współpracy z_nauką polską”. Ponieważ znaleziono tylko kilka wyników, pokazano również wyniki podobne.

Poniżej znajduje się lista 15 wyników, rozpoczynając od wyniku numer 1.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

Lista wyników

 • Jurij Wasiliewicz Szuwałow  + (za zasługi dla europejskiego górnictwa i umacniania więzi pomiędzy Instytutem Górnictwa w Petersburgu a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Czesław Franciszek Peche  + (za zasługi dla górnictwa)
 • Sigward Arne Eklund  + (za zasługi dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej w skali światowej i rozwój szerokiej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie)
 • Tadeusz Rumanstorfer  + (za zasługi dla poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz za rozwój współpracy naszej Uczelni z przemysłem)
 • Jerzy Grzymek  + (za zasługi dla rozwoju chemii, a w szczegóza zasługi dla rozwoju chemii, a w szczególności fizykochemii stosowanej materiałów budowlanych oraz kompleksowych metod wytwarzania materiałów wiążących z ubogich rud i odpadów przemysłowych wraz z uznaną w świecie metodą pozyskiwania tlenku glinu i cementów szybkosprawnychia tlenku glinu i cementów szybkosprawnych)
 • Marian Mięsowicz  + (za zasługi dla rozwoju fizyki a w szczególności fizyki wysokich energii, stosowanej fizyki jądrowej oraz ciekłych kryształów)
 • Georgij Wiaczesławowicz Kurdiumow  + (za zasługi dla rozwoju fizyki metali a w szczególności teorii przemian bezdyfuzyjnych)
 • Stanisław Gołąb  + (za zasługi dla rozwoju matematyki, a w szczególności teorii obiektów geometrycznych i geometrii różniczkowej)
 • Ignacy Malecki  + (za zasługi dla rozwoju nauk technicznych, jako twórcy polskiej szkoły naukowej w zakresie akustyki, a zwłaszcza za przyczynienie się do rozwoju wibroakustyki w Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Paul Hagenmuller  + (za zasługi dla rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz za twórczą współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią)
 • Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz  + (za zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, a w szczególności za stworzenie szkoły fizyki jądrowej i zastosowań metod jądrowych w fizyce ciała stałego oraz wyjątkowy wkład w popularyzację nauk przyrodniczych)
 • Stefan Węgrzyn  + (za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie teorii procesów rozwoju (technologii informatycznych) stanów nieustalonych w układach dynamicznych oraz stabilności w przestrzeniach Banacha, równanie Gille'a-Węgrzyna, a także za twórczą współpracę z naszą Uczelnią)
 • Wacław Olszak  + (za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych, a w szczególności teorii sprężystości i plastyczności)
 • Stefan Ziemba  + (za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ciała stałego, a w szczególności mechaniki nieliniowej)
 • Aleksander Ciszewski  + (za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu)
 (za zasługi dla współpracy z_nauką polską)
 • Aleksander Wasiliewicz Sidorenko  + (za zasługi dla współpracy z nauką polską)
 • Tadeusz Sendzimir  + (za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie unowocześniania konstrukcji i technologii walcownictwa)
 • Albert Portevin  + (za zasługi na polu naukowym)
 • Michał Grażyński  + (za zasługi na polu utrwalenia polskości na terenie Polskiego Zagłębia)
 • Leon Syroczyński  + (za zasługi położone dla dobra techniki i kraju)
 • Wojciech Korfanty  + (za zasługi położone dla górnictwa polskiego w walce o Górny Śląsk oraz za wybitną działalność w unarodowieniu tej dzielnicy)
 • Witold Sągajłło  + (za zasługi położone dla rozwoju Akademii Górniczej)
 • Ignacy Mościcki  + (za zasługi położone na polu chemii i elektrochemii)
 • Elon Musk  + (za zasługi w stworzeniu i praktycznym wdroza zasługi w stworzeniu i praktycznym wdrożeniu modelu świadczenia usług IT w skali globalnej (Paypal), rozwój technologii lotów kosmicznych (Spacex) oraz transportu ziemnego (Tesla, Hyperloop) stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju nowoczesnych środków transportu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie czynnie uczestniczywa Staszica w Krakowie czynnie uczestniczy)
 • Wacław Adam Leskiewicz  + (za zasługi w rozwoju naszej Uczelni, a w szczególności za osiągnięcia w rozwoju nauk hutniczych w 40-letniej działalności dydaktycznej i badawczej)
 • Zdzisław Wojciech Samsonowicz  + (za znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję oraz za kształcenie kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo, mechanika i automatyka)
 • Zbigniew Górny  + (za znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję oraz za istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo)
 • Jan Lech Lewandowski  + (za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny odlewnictwa polskiego, rozwój i promocję inżynierskich dziedzin technicznych oraz istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo)
 • Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli  + (za: ogromny wkład w przełomowe rozwiązania w automatycznym projektowaniu złożonych układów elektronicznych, które przyczyniły się do rozwoju mikroelektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Mrityunjay Singh  + (za: wybitne osiągnięcia naukowe w zakresieza: wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie nowoczesnej ceramiki inżynierskiej, wieloletnią aktywność na polu organizacji światowego środowiska ceramicznego i jego integracji, życzliwość i pomoc dla polskich ceramików, duże zaangażowanie w Radzie Naukowej Centrum Technologii Kosmicznych AGH oraz osobistą otwartość i wspaniały przyjacielski charakterartość i wspaniały przyjacielski charakter)