Atrybut:Ma podobiekt (Has subobject)

Z Historia AGH
Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.