Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
T
Z
S
Ł
Z
K
B
1936  +
Ł
G
1937  +
S
C
G
1939  +
W
L
S
K
B
1945  +
L
1945  +
J
Ł
W
S
W
C
K
R
K
G
C
J
K
B
1947  +
K
S
K
S
O
B
L
1948  +
Ł
G
S
W
P
B