Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
O
27 stycznia 1965  +
S
27 stycznia 1988  +
J
28 grudnia 1971  +
P
28 grudnia 1991  +
N
28 kwietnia 2001  +
P
28 kwietnia 2006  +
L
28 kwietnia 2018  +
C
28 lipca 1947  +
W
28 lipca 1985  +
K
28 lipca 1999  +
W
28 lipca 2011  +
N
28 lipca 2018  +
C
28 listopada 1991  +
O
28 listopada 2011  +
P
28 listopada 2014  +
28 listopada 2020  +
B
28 lutego 1958  +
K
28 lutego 1963  +
28 lutego 1967  +
P
28 maja 1942  +