Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej