Konsul Honorowy AGH

Z Historia AGH

Tytuł Honorowego Konsula Akademii Górniczo-Hutniczej nadawany jest osobom związanym z uczelnią, których działalność przyczyniła się do jej rozwoju i promocji. Symbolem uzyskanej godności jest dyplom i statuetka św. Barbary. Tytułu tego nie mogą uzyskać pracownicy obecnie zatrudnieni w AGH i emerytowani pracownicy.

Uchwała nr 74/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Lista osób odznaczonych tytułem „Konsul Honorowy AGH”: Igor Cependa, Jean Raymond Gavarri, Rolf-Dieter Heuer, Ho Chi Hung, Hisaya Igarashi, Henryk Jacek Jezierski, Leopold Jeziorski, Eustachij Iwanowicz Kryżanivski, Artur Antoni Marszałek, Lakshmi N. Mittal, Paweł Olechnowicz, Nguyen Khoi Pham, Akito Takasaki, Yuryi Fedorovichov Vasyuchkov, Tadeusz Więckowski, Ehrenfried Zschech