Tadeusz Więckowski

Z Historia AGH
Tadeusz Więckowski
Tadeusz Więckowski.jpg
Nazwisko Więckowski
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGH
Data urodzenia 31 października 1952
Miejsce urodzenia Lwówek Śląski


Dyscyplina/specjalności kompatybilność elektromagnetyczna, radiokomunikacja, systemy telekomunikacyjneOdznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski (1952-)

Dyscyplina/specjalności: kompatybilność elektromagnetyczna, radiokomunikacja, systemy telekomunikacyjne

Nota biograficzna

Urodził się 31 października 1952 roku w Lwówku Śląskim.

W 1976 roku ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 1993 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej "Anteny ramowe w metrologii pól elektromagnetycznych" uzyskał habilitacje się na macierzystym wydziale. Postanowieniem Prezydenta RP z 20 sierpnia 2002 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Był zatrudniony jako kierownik pracowni w Państwowej Inspekcji Radiowej. Jako naukowiec związany z Politechniką Wrocławską, od 2002 na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 2008-2016, przez dwie kadencje, był rektorem Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki.

W pracy naukowej zajmuje się metodami badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kompatybilności międzysystemowej instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, radiokomunikacji i systemach telekomunikacyjnych, jest autorem publikacji naukowych z tego zakresu.

Zastępca przewodniczącego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej (2011), Moscow Power Engineering Institute (2014) i Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowski (2015). Honorowy profesor Óbuda University w Budapeszcie (2011).

4 października 2018 roku podczas inauguracji roku akademickiego w AGH został nagrodzony "za intensyfikację współpracy naukowo-badawczej między AGH i Politechniką Wrocławską, za współutworzenie i kierowanie Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji, zrzeszającym uczelnie i podmioty gospodarcze, który stanowi wzorcowy przykład współpracy nauki z przemysłem i biznesem" tytułem Konsul Honorowy AGH.

Jest autorem ponad 170 prac naukowych w tym: ośmiu monografii i podręczników, ponad 60 artykułów w czasopismach i na konferencjach o zasięgu międzynarodowym, 90 artykułów w czasopismach i na konferencjach o zasięgu krajowym, sześciu zgłoszeń patentowych i patentów, jak również ponad 500 opracowań na rzecz gospodarki oraz licznych wdrożeń.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dwukrotny laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Źródła do biogramu

Książki

  • 100. Inauguracja Roku Akademickiego. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 4 października 2018 r. Kraków, 2018, s. 16, 17, [foto]

Artykuły

  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 28.03.2018], s. 3, 17-18, 75

Inne

stan na dzień 10.03.2023