Henryk Jacek Jezierski

Z Historia AGH
Henryk Jacek Jezierski
Henryk Jezierski.jpg
Nazwisko Jezierski
Imię / imiona Henryk Jacek
Tytuły / stanowiska Dr
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGH
Data urodzenia 4 lipca 1955
Miejsce urodzenia Warszawa


Dyscyplina/specjalności hydrogeologia, ocena zasobów i jakości wód podziemnych, projektowanie systemów komputerowych w hydrogeologii
Dr Henryk Jacek Jezierski (1955–)

Dyscyplina/specjalności: hydrogeologia, ocena zasobów i jakości wód podziemnych, projektowanie systemów komputerowych w hydrogeologii

Nota biograficzna

Urodził się 4 lipca 1955 roku w Warszawie.

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z 1980 roku. Doktorat w dziedzinie geologii uzyskał w 1990 roku. Ukończył w latach 1994-2007 liczne kursy i szkolenia dotyczące zarządzania, między innymi organizowane przez: Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Rozwiązań Menadżerskich, Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, Civil Service College. W 1992 roku odbył staż we Wspólnocie Europejskiej (Paryż-Bruksela) organizowany przez Instytut Administracji Publicznej w Paryżu dla wysokich funkcjonariuszy rządu.

Uzyskał wpis do państwowego zasobu kadrowego – zbioru kandydatów na wysokie stanowiska państwowe, tytuł Europejskiej Federacji Geologów, uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji w zakresie poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych.

W latach 1980-1991 zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym - Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. W latach 1992-2006 dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. W 2007 roku ekspert krótkoterminowy Banku Światowego z zakresu ochrony środowiska, doradca Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz konsultant i zastępca dyrektora Biura w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA.

W latach 2007-2011 pełnił stanowisko podsekretarza stanu i Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska.

Od 1992 roku blisko współpracował z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Między innymi korzystając z opinii pracowników AGH w rozwiązaniu trudnych kwestii prac geologicznych czy działalności górniczej, wspierał nowy kierunek działalności AGH, czyli geoturystykę, został powołany do Konwentu AGH.

Autor ponad 34 publikacji oraz 25 opracowań archiwalnych z dziedziny geologii, górnictwa, ochrony środowiska, prawa i organizacji.

Członek International Association of Hydrogeologists, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, Komisji Hydrogeologii Komitetu Geologii PAN, Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Geologicznego" (1992-2006), rady naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (2003-2006), Rady Geologicznej organu doradczego Ministra Środowiska (1993-2006), przedstawiciel Polski w Radzie organizacji INTEROCEANMETAL (2002-2003) oraz członek rad nadzorczych wielu firm: Węglokoks SA, Kompania Węglowa SA, Gliwicka Spółka Węglowa, Petrobaltic PP, Geopol.

W 2009 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH "za promocję Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i świecie, przygotowanie przyjaznej dla przedsiębiorców ustawy prawo geologiczne i górnicze, zlecanie AGH prowadzenia kilkudziesięciu tematów naukowo-badawczych w kraju i za granicą, promowanie inicjatywy AGH do organizacji w 2010 roku Światowej Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów i Światowego Kongresu Geoturystycznego".

Źródła do biogramu

Artykuły

  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.06.2009], s. 1, 10-11, 30
  • Słomka T.: dr Henryk Jacek Jezierski : Główny Geolog Kraju konsulem honorowym AGH. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 3, s. 21, [foto]

Inne

stan na dzień 25.01.2023