Nguyen Khoi Pham

Z Historia AGH
Nguyen Khoi Pham
Nguyen Khoi Pham.jpg
Nazwisko Nguyen
Imię / imiona Khoi Pham
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGHDyscyplina/specjalności geologia, ochrona środowiskaOdznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Dr inż. Pham Khoi Nguyen

Dyscyplina/specjalności: geologia, ochrona środowiska

Nota biograficzna

W latach 1969 – 1974 studiował na Wydziale Geologiczno–Poszukiwawczym AGH. Po studiach wrócił do Wietnamu i podjął pracę w Państwowym Komitecie Nauk awansując stopniowo na stanowiska: Kierownika Działu w Departamencie Planowania, Zastępcy Dyrektora Departamentu Planowania i Dyrektora Departamentu Planowania. W 1995 roku został mianowany wiceministrem w Ministerstwie Nauki, Technologii i Środowiska Wietnamu, w roku 2003 został skierowany do Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu i pełnił tam funkcje wiceministra. W latach 2007 – 2011, piastował stanowisko Ministra Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu.

Był członkiem Komitetu Centralnego Krajowej Partii Wietnamu w X kadencji i posłem na Sejm Wietnamu w XII kadencji. Obecnie jest Przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko – Polskiej.

W 2011 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH "za promocję Akademii Górniczo-Hutniczej oraz integrację środowiska wychowanków AGH w Socjalistycznej Republice Wietnamu, rozwój współpracy oraz badań naukowych z Polską, inicjowanie współpracy w dziedzinie geologii, mineralogii i ochrony środowiska pomiędzy instytucjami naukowymi w Wietnamie a AGH, rozwój i wspieranie Stowarzyszenia Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1999), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2010)

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Hung H. C.: Wietnamscy absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 5, s. 37-38
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 31.05.2011], s. 1, 2, 17-18, 66

Inne


stan na dzień 24.01.2023