Atrybut:Rok do

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
M
1884  +
S
H
S
H
S
R
N
1924  +
K
S
N
1926  +
C
K
S
K
C
S
C
S
R
1929  +
K
S
Ł
C
K
S
K
S
J
Ł
B
T
R
1934  +
S
G
1934  +
Z
S
Ł
Z
K
Ł
N
1939  +
S
D
C
B
1939  +
T
G
1939  +
L
1945  +