Atrybut:Given-name

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
C
Adam Franciszek  +
K
Adam Franciszek  +
S
Adam Jan  +
B
Adam Jan  +
G
Adam Jerzy  +
L
Adam Julian Piotr  +
S
Adam Józef  +
B
Adam Kazimierz  +
P
Adam Krzysztof  +
D
Adam Marian  +
N
Adam Michał  +
G
Adam Mieczysław  +
W
Adam Paweł  +
K
Adam Piotr  +
Adam Ryszard  +
S
Adam Stanisław  +
J
Adam Stanisław  +
C
Adam Stanisław  +
Adam Stanisław  +
S
Adam Stanisław  +