Jaworzno

Z Historia AGH
Jaworzno

Miejsce urodzenia:

 Data urodzeniaPelnione funkcje
Sławomir Bednarczyk3 marca 1965
Lidia Burzyńska21 listopada 1944
Franciszek Drobniak25 lutego 1870
Bohdan Dziunikowski4 lutego 1930kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1972–1982)
Leopold Jeziorski30 listopada 1931
Aldona Litwiniszyn-Taraszkiewicz26 stycznia 1943
Wiesława Maria Nocuń-Wczelik28 kwietnia 1951
Adam Sucheta18 sierpnia 1941
Andrzej Marek Uznański21 grudnia 1970
Stefan Ziemba21 grudnia 1907Prodziekan Wydziału Hutniczego AGH (1950–1951)

Miejsce śmierci: