Andrzej Marek Uznański

Z Historia AGH
Andrzej Marek Uznański
Andrzej Uznański.jpg
Nazwisko Uznański
Imię / imiona Andrzej Marek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 21 grudnia 1970
Miejsce urodzenia Jaworzno


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Marek Uznański (1970-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym

Nota biograficzna

Urodził się 21 grudnia 1970 roku w Jaworznie.

W 1995 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH i na podstawie pracy magisterskiej "Wywłaszczanie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów budowy autostrad", napisanej pod kierunkiem profesor Zofii Śmiałowskiej-Uberman, uzyskał z dyplom magistra inżyniera.

W latach 1995-1999 studiował na studiach doktoranckich i w 2000 roku na podstawie pracy "Ocena przydatności techniki RTK GPS w zastosowaniach inżynierskich", której promotorem był profesor Jan Gocał, uzyskał stopień doktora.

Jest adiunktem w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ.

Przedmiotem jego zainteresowań są w szczególności możliwości wykorzystania pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym w zastosowaniach inżynierskich oraz łączenie klasycznych i satelitarnych technik pomiarowych. Zdobył w tym zakresie duże doświadczenie w ramach pracy naukowo-badawczej oraz prac zleconych.

Autor około 60 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/uznanski-andrzej-003582

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 140, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 382

Inne

stan na dzień 5.02.2024