Wiesława Maria Nocuń-Wczelik

Z Historia AGH
Wiesława Maria Nocuń-Wczelik
Wieslawa Nocun-Wczelik.jpg
Nazwisko Nocuń-Wczelik
Imię / imiona Wiesława Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 kwietnia 1951
Miejsce urodzenia Jaworzno


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, chemia, technologia wiążących materiałów budowlanych, inżynieria chemiczna, chemia cementu
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Wiesława Maria Nocuń-Wczelik (1951-)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, chemia, technologia wiążących materiałów budowlanych, inżynieria chemiczna, chemia cementu

Nota biograficzna

Urodziła się 28 kwietnia 1951 roku w Jaworznie.

W 1974 roku ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1974 roku rozpoczęła pracę inżyniera stażysty w Zakładzie Materiałów Wiążących i Betonów Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Wiążących Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Od 1981 roku pracowała w Zakładzie Fizykochemii Materiałów Wiążących.

Zajmowała się syntezą spieków samorozpadowych, pracami z zakresu hydratacji, badaniami kalorymetrycznymi spoiw oraz syntezą i badaniem właściwości hydratów.

W 1984 roku na podstawie pracy "Wpływ niektórych czynników na szybkość reakcji krzemianu trójwapniowego i wodę" uzyskała stopień doktora.

W 2000 roku na podstawie rozprawy "Struktura i właściwości uwodnionych krzemianów wapniowych" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 2009 roku uzyskała tytuł profesora.

Promotor 5 prac doktorskich oraz recenzent 10 prac.

Autorka ponad 230 publikacji i 7 patentów.

Doświadczony eksperymentator w dziedzinie kalorymetrii i innych badań podstawowych w obszarze chemii cementu i materiałów pokrewnych. Zajmowała się syntezą spieków samorozpadowych, pracami z zakresu hydratacji, badaniami kalorymetrycznymi spoiw oraz syntezą i badaniem właściwości hydratów.

Od 1994 roku kierowała Kołem Naukowym Ceramików „Ceramit”.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego Towarzystwa Analizy Termicznej i Kalorymetrii, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Komisji Nauk Ceramicznych Polskiej Akademii Nauk,

Odznaczenia i nagrody

Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Budownictwa"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/nocun-wczelik-wieslawa-002323

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 233,
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 142, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 249
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 57, [foto]

stan na dzień 13.02.2023