Atrybut:Given-name

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
D
Aleksander  +
P
Aleksander  +
D
Aleksander  +
G
Aleksander  +
L
Aleksander  +
K
Aleksander Adam  +
W
Aleksander Henryk  +
G
Aleksander Jacek  +
S
Aleksander Onisimowicz  +
F
Aleksander Tadeusz  +
K
Aleksander Wacław  +
S
Aleksander Wasiliewicz  +
K
Aleksandra  +
C
P
Aleksandra  +
J
Aleksandra  +
Aleksandra  +
A
L
K
Aleksy  +