Atrybut:Dhc reason

Z Historia AGH

To jest właściwość typu Tekst.

Wyświetlanie 19 stron przy użyciu tej właściwości.
W
za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie teorii procesów rozwoju (technologii informatycznych) stanów nieustalonych w układach dynamicznych oraz stabilności w przestrzeniach Banacha, równanie Gille'a-Węgrzyna, a także za twórczą współpracę z naszą Uczelnią  +
O
za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych, a w szczególności teorii sprężystości i plastyczności  +
Z
za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ciała stałego, a w szczególności mechaniki nieliniowej  +
C
za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu  +
S
za zasługi dla współpracy z nauką polską  +
za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie unowocześniania konstrukcji i technologii walcownictwa  +
P
za zasługi na polu naukowym  +
G
za zasługi na polu utrwalenia polskości na terenie Polskiego Zagłębia  +
S
za zasługi położone dla dobra techniki i kraju  +
K
za zasługi położone dla górnictwa polskiego w walce o Górny Śląsk oraz za wybitną działalność w unarodowieniu tej dzielnicy  +
S
za zasługi położone dla rozwoju Akademii Górniczej  +
M
za zasługi położone na polu chemii i elektrochemii  +
za zasługi w stworzeniu i praktycznym wdrożeniu modelu świadczenia usług IT w skali globalnej (Paypal), rozwój technologii lotów kosmicznych (Spacex) oraz transportu ziemnego (Tesla, Hyperloop) stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju nowoczesnych środków transportu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie czynnie uczestniczy  +
L
za zasługi w rozwoju naszej Uczelni, a w szczególności za osiągnięcia w rozwoju nauk hutniczych w 40-letniej działalności dydaktycznej i badawczej  +
S
za znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję oraz za kształcenie kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo, mechanika i automatyka  +
G
za znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję oraz za istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo  +
L
za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny odlewnictwa polskiego, rozwój i promocję inżynierskich dziedzin technicznych oraz istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo  +
S
za: ogromny wkład w przełomowe rozwiązania w automatycznym projektowaniu złożonych układów elektronicznych, które przyczyniły się do rozwoju mikroelektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej  +
za: wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie nowoczesnej ceramiki inżynierskiej, wieloletnią aktywność na polu organizacji światowego środowiska ceramicznego i jego integracji, życzliwość i pomoc dla polskich ceramików, duże zaangażowanie w Radzie Naukowej Centrum Technologii Kosmicznych AGH oraz osobistą otwartość i wspaniały przyjacielski charakter  +