Nowy Sącz

Z Historia AGH
Nowy Sącz

Miejsce urodzenia:

 Data urodzeniaPelnione funkcje
Ignacy Stanisław Fiut12 listopada 1949
Stanisław Włodzimierz Majewski1 listopada 1878
Stanisław Zbigniew Stopa10 sierpnia 1914Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1958–1960), (1962–1964)
Wojciech Bogusław Suwała11 października 1951Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH (2012-2016, 2016-2020)
Andrzej Michał Szewczyk8 czerwca 1929Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1981-1982), Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990),
Tadeusz Jakub Tokarz24 lipca 1942
Jacek Maria Traple9 grudnia 1946
Lesław Turkiewicz9 lutego 1939
Tadeusz Uhl1 stycznia 1956
Paweł Wojnarowski4 października 1969

Miejsce śmierci: