Jacek Maria Traple

Z Historia AGH
Jacek Maria Traple
Jacek Traple.jpg
Nazwisko Traple
Imię / imiona Jacek Maria
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 9 grudnia 1946
Miejsce urodzenia Nowy Sącz


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka wiertnicza, petrofizyka, inżynieria złóż węglowodorów
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Jacek Maria Traple (1946-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka wiertnicza, petrofizyka, inżynieria złóż węglowodorów

Nota biograficzna

Urodził się 9 grudnia 1946 roku w Nowym Sączu.

W 1970 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Fizyki Złoża Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Modelowe badania akustyczne stanu zacementowania otworów wiertniczych", napisanej w Instytucie Wiertniczo-Naftowym Wydziału Wiertniczo-Naftowego, uzyskał stopień doktora.

Głównymi kierunkami jego działalności naukowej były: geofizyka stosowana, pomiary w otworach eksploatacyjnych, inżynieria naftowa, geotechnika.

Wielokrotnie był członkiem Rady Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Był też kierownikiem Studiów Podyplomowych, członkiem i sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej i Uczelnianej Komisji Wyborczej.

W latach 2001-2013 był dyrektorem Ośrodka Szkolenia Rzeczoznawstwa SITPNiG.

Przed przejściem na emeryturę był adiunktem w Katedrze Inżynierii Naftowej WWNiG.

Autor około 110 publikacji, w tym 2 skryptów, 2 monografii i 2 patentów.

Rzeczoznawca SITPNiG.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Society of Petroleum Engineers, Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal "Za Długoletnią Służbę", Medal "Zasłużony dla Górnictwa RP", Zasłużony dla Polskiej Geologii, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Odznaka Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Złota Odznaka Honorowa SITPNiG

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/traple-jacek-003268

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 312-213, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 207
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 376, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 10

stan na dzień 21.02.2023