Paweł Wojnarowski

Z Historia AGH
Paweł Wojnarowski
Paweł Wojnarowski.jpg
Nazwisko Wojnarowski
Imię / imiona Paweł
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 4 października 1969
Miejsce urodzenia Nowy Sącz


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja otworowa złóż surowców płynnych, geotermia, inżynieria złożowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria złóż węglowodorów
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuDr hab. inż., prof. AGH Paweł Wojnarowski (1969-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja otworowa złóż surowców płynnych, geotermia, inżynieria złożowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria złóż węglowodorów

Nota biograficzna

Urodził się 4 października 1969 roku w Nowym Sączu.

W 1995 roku ukończył Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH ze specjalizacją Eksploatacja Otworowa.

Od 1999 roku zatrudniony na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 2003 roku na podstawie pracy "Metodyka modelowania eksploatacji złóż wód geotermalnych na przykładzie synklinorium warszawskiego", napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Stopy, uzyskał doktorat.

W 2014 roku na podstawie rozprawy "Inżynieria eksploatacji złóż surowców płynnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jest profesorem nadzwyczajnym AGH.

Obecnie jest kierownikiem Katedry Inżynierii Naftowej WWNiG.

Autor około 140 publikacji, w tym 5 książek.

Promotor prac doktorskich.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, Zespołu ds. eksploatacji i zagospodarowania złóż ropy naftowej w Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN, International Association of Hydrological Sciences.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wojnarowski-pawel-003483

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 218, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 99, 567
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 399-400
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 10

Inne

stan na dzień 13.03.2023