Badania laboratoryjne nad "tąpliwością" skał karbońskich