Badania stref zruszenia - odprężenia górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych