Przepływy przez ośrodki porowate zawiesin z wymianą masy i zmianą pędu