Wydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii
Rok założenia 1945
Rok przekształcenia 1953
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydziały Politechniczne - Wydział Budownictwa Lądowego, Wydziały Politechniczne - Wydział Budownictwa Wodnego

Dekretem z dnia 19 listopada 1946 r. utworzono w Akademii Górniczej w Krakowie Wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji. Dekret wszedł w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1945 r. Wydziały te nazywano Wydziałami Politechnicznymi.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza w Krakowie przekształca się na: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydziały Politechniczne (Architektury, Inżynierii, Komunikacji) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 1953 r. Wydział Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przekształca się na: Wydział Budownictwa Lądowego i Wydział Budownictwa Wodnego, a Wydział Komunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przekształca się na: Wydział Mechaniczny.

Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 lipca 1953 r.

Uchwałą Rady Ministrów nr 409 z dnia 7 lipca 1954 r. utworzono Politechnikę Krakowską. Pracownicy nauki i inni pracownicy zatrudnieni na wydziałach: Architektury, Budownictwa Lądowego, Budownictwa Wodnego, Mechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stali się pracownikami Politechniki Krakowskiej.

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Edmund WilczkiewiczDziekan19451946
Marian KamieńskiDziekan19461947
Izydor Stella-SawickiProdziekan19481950
Michał Odlanicki-PoczobuttProdziekan19501951

Osoby związane z wydziałem

Tadeusz Julian Banachiewicz, Stanisław Hajduk, Marian Kamieński, Romuald Karol Rosłoński, Izydor Stella-Sawicki, Edmund Wilczkiewicz

Bibliografia

Książki

  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red.: Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 32

Artykuły

  • Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie. Dz.U.1947.8.38
  • Flaga K., Ryż K.: Obszary aktywności dydaktycznej Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w zakresie komunikacyjnych budowli podziemnych. Górnictwo i Geoinżynieria [Dokument elektroniczny] 2007, z. 3, Rok 31, s. 127
  • Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej. Monitor Polski : organ rządu polskiego 1954, nr 68, poz. 854
  • Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Monitor Polski : organ rządu polskiego 1953, nr 79, poz. 942

Źródła