Wilno

Z Historia AGH
Wilno

Miejsce urodzenia:

 Data urodzeniaPelnione funkcje
Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz29 maja 1925
Andrzej Łopata3 czerwca 1941
Jerzy Wiktor Niewodniczański20 stycznia 1936Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1990-)
Aleksandra Podgórecka13 marca 1928Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1971-1975)
Kazimierz Przewłocki16 listopada 1929Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1976-1983)
Ludomir Sleńdziński29 października 1889Prorektor AG i AGH (1948-1954), Rektot Politechniki Krakowskiej (1954-1956)

Miejsce śmierci: