Właściwości

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ta strona wymienia właściwości dostępne dla tej wiki oraz liczniki ich użycia. Dla utrzymania aktualności statystyk liczników zaleca się regularne uruchamianie skryptu administracyjnego statystyk właściwości. Odmiennego spojrzenia dostarczają wykazy na stronach specjalnych właściwości niewykorzystywanych oraz pożądanych.

Lista właściwości

 1. Additional-name + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 2. Dopuszcza wartość„Dopuszcza wartość (Allows value) jest predefiniowaną właściwością, która może zdefiniować listę dopuszczalnych wartości ograniczających przyporządkowania wartości dla właściwości. (Allows value) (0)
 3. Alma mater + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 4. Alt + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 5. Author abbrev bot + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 6. Author abbrev zoo + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 7. Awards typu Strona (2254 użycia)
 8. Birth date typu Tekst (1325 użycia)
 9. Birth place typu Strona (1265 użycia)
 10. Caption + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 11. Children + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 12. Citizenship + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 13. OdpowiadaTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (Corresponds to) (0)
 14. Creation date„Creation date” jest predefiniowaną właściwością, która odpowiada dacie pierwszej wersji tematu i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. typu Data (0 użycia)
 15. Death date typu Tekst (817 użycia)
 16. Death place typu Strona (472 użycia)
 17. Dhc reason typu Tekst (117 użycia)
 18. Dhc year typu Data (117 użycia)
 19. Display precision of„Display precision of” jest predefiniowaną właściwością, opisującą precyzję wyświetlania (w cyfrach dziesiętnych) dla liczbowych typów danych. typu Liczba (0 użycia)
 20. Display title of"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki. typu Tekst (0 użycia)
 21. Wyświetlane jednostkiTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (Display units) (0)
 22. Doctoral advisor + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 23. Doctoral students + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 24. Równoważne URI„Równoważne URI (Equivalent URI)” jest typem danych i predefiniowaną właściwością do reprezentowania wartości URI/URL i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. (Equivalent URI) (0)
 25. Faculty typu Strona (1214 użycia)
 26. Family-name typu Tekst (1332 użycia)
 27. Fields typu Strona (4554 użycia)
 28. Foaf:homepage + typu URL (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 29. Foaf:knows + typu Strona (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 30. Foaf:name + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 31. Footnotes + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 32. Function typu Tekst (633 użycia)
 33. Funkcja + typu Record (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 34. FunkcjaInt typu Strona (988 użycia)
 35. Gdzie + typu Strona (0 użycia)
  • Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
  • Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!
  • Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 36. Geo location + typu Współrzędne geograficzne (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 37. Given-name typu Tekst (1332 użycia)
 38. Has fields"Has fields" is a predefined property to define a list of properties used with a record typed property and is provided by Semantic MediaWiki. (0)
 39. Has improper value for"Has improper value for" is a predefined property that tracks input errors for irregular value annotations and is provided by Semantic MediaWiki. (7)
 40. Has processing error"Has processing error" is a predefined property provided by Semantic MediaWiki and represents errors that appeared in connection with improper value annotations or input processing. (7)
 41. Has processing error text„Has processing error text” jest predefiniowaną właściwością, zawierającą tekstowy opis błędu i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. (7)
 42. Has query"Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki. (5835)
 43. Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki. (988)
 44. Ma typ"Ma typ (Has type)" is a predefined property that describes the datatype of a property and is provided by Semantic MediaWiki. (Has type) (62)
 45. HonorAGH typu Strona (163 użycia)
 46. Honorific-prefix typu Tekst (1302 użycia)
 47. Honorific-suffix + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 48. Image typu Tekst (1236 użycia)
 49. Zaimportowane z"Zaimportowane z (Imported from)" is a predefined property that describes a relation to an imported vocabulary and is provided by Semantic MediaWiki. (Imported from) (4)
 50. Influenced + typu Strona (0 użycia)
  • Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
  • Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!
  • Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).