Niewykorzystywane właściwości

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ta strona wymienia niewykorzystywane właściwości, które są zadeklarowane, choć żadna inna strona z nich nie korzysta. Odmiennego spojrzenia dostarczają wykazy na stronach specjalnych wszystkich oraz pożądanych właściwości.

Lista właściwości

 1. Additional-name typu Tekst
 2. Alma mater typu Tekst
 3. Alt typu Tekst
 4. Author abbrev bot typu Tekst
 5. Author abbrev zoo typu Tekst
 6. Caption typu Tekst
 7. Children typu Tekst
 8. Citizenship typu Tekst
 9. Doctoral advisor typu Tekst
 10. Doctoral students typu Tekst
 11. Foaf:homepage typu URL
 12. Foaf:knows typu Strona
 13. Foaf:name typu Tekst
 14. Footnotes typu Tekst
 15. Funkcja typu Record
 16. Gdzie typu Strona Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 17. Geo location typu Współrzędne geograficzne
 18. Honorific-suffix typu Tekst
 19. Influenced typu Strona Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 20. Influences typu Strona Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 21. Iod typu Tekst
 22. Iod tmp typu Tekst
 23. Jaka typu Strona Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 24. Known for typu Tekst
 25. Nationality typu Tekst
 26. Native name typu Tekst
 27. Native name lang typu Tekst
 28. Notable students typu Tekst
 29. Other names typu Tekst
 30. Owl:differentFrom typu Strona
 31. Residence typu Tekst
 32. Resting place typu Tekst
 33. Resting place coordinates typu Współrzędne geograficzne
 34. Signature typu Tekst
 35. Spouse typu Tekst
 36. Thesis title typu Tekst
 37. Thesis url typu URL
 38. Thesis year typu Tekst
 39. Varia typu Tekst
 40. Website typu URL
 41. Workplaces typu Tekst