Marek Romuald Ogiela

Z Historia AGH
Marek Romuald Ogiela
Marek Ogiela.jpg
Nazwisko Ogiela
Imię / imiona Marek Romuald
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 19 lipca 1968
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, kryptologia, biocybernetyka, automatyka i robotyka
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Marek Romuald Ogiela (1968–)

Specjalność: informatyka, kryptologia, biocybernetyka, automatyka i robotyka

Nota biograficzna

Urodził się 19 lipca 1968 roku w Krakowie.

W 1992 roku ukończył studia (informatykę) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1992 roku rozpoczął pracę na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Elektroniki AGH.

W 1996 roku na podstawie pracy "Wykorzystanie metod rozpoznawania obrazów w diagnostyce radiologicznej wybranych chorób trzustki", napisanej pod kierunkiem profesora Ryszarda Tadeusiewicza, otrzymał stopień doktora.

W 2001 roku na podstawie rozprawy "Syntaktyczne metody rozpoznawania obrazów i ich wykorzystanie w analizie wybranych obrazów medycznych" otrzymał stopień doktora habilitowanego.

W 2005 roku został profesorem AGH, w 2008 roku otrzymał tytuł profesora.

Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Ponadto od roku 2003 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także kierownikiem Zakładu Kryptografii i Informatyki Kognitywnej UP.

Autor ponad 400 publikacji naukowych oraz 24 książek i rozdziałów książkowych. Promotor 10 doktoratów oraz ponad 120 prac dyplomowych. Jeden z pionierów informatyki kognitywnej oraz współtwórca metod komputerowego rozumienia obrazów. Autor nowatorskich rozwiązań w zakresie zaawansowanych technik rozpoznawania i semantycznej klasyfikacji obrazów, a także twórca kognitywnych systemów informacyjnych. Twórca inteligentnych algorytmów podziału sekretnych informacji tzw. lingwistycznych i biometrycznych schematów progowych współdzielenia tajemnicy. Autor nowatorskich systemów identyfikacji personalnej opartych o niestandardowe wzorce biometryczne. Współtwórca multimedialnej technologii rozpoznawania gestów GDL. Autor wielu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z dziedziny rozpoznawania, maszynowej percepcji i rozumienia obrazów, a także sztucznej inteligencji i algorytmów inteligencji obliczeniowej. W swoich badaniach rozwija również intensywnie zagadnienia technik informacyjnych i kryptografii, oraz bezpieczeństwa systemów komputerowych i technik multimedialnych. Zajmuje się także algorytmami rozszerzonej rzeczywistości oraz metodami niewerbalnej komunikacji człowieka z komputerem oraz analizą behawioralną osób.

Recenzent prestiżowych periodyków o zasięgu światowym, w tym również indeksowanych na ISI Master Journal List min.: IEEE Transactions of Systems, Man and Cybernetics, Artificial Intelligence in Medicine, Journal of Intelligent Robotic Systems.

Członek Komitetów naukowych i organizacyjnych ponad 170 konferencji międzynarodowych. Kierownik i wykonawca licznych grantów naukowych z KBN i NCN.

Członek Zespołu Młodych Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (2003–), członek stowarzyszony Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU, Sekcji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (2003–). Członek wielu międzynarodowych, renomowanych stowarzyszeń zawodowych: SPIE - International Society for Optical Engineering - Fellow Member (2017), IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers - Senior Member, IBOS — International Biomedical Optics Society (1999), SCAR (SIIM) — Society for Computer Apllications in Radiology (1999), IS&T — The Society for Imaging Science and Technology (2000), IASTED - The International Association of Science and Technology for Development (2002).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2015), Nagroda im Prof. Władysława Taklińskiego (2000, 2003), Nagroda im. Prof. Z. Engela (2002), Nagroda naukowa Rektora AGH (20 razy).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ogiela-marek-001088

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 255-256

Artykuły

  • Najmłodszy polski profesor pracuje w AGH. Rozm. Z. Sulima. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 149, s. 17–18
  • Wyróżnienie dla naukowca z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziennik Polski 2017, nr 7 (10 I 2017), [dod.] Kronika Krakowska s. B2

Inne

  • Informacje od prof. dr hab. Marka Ogieły [foto]

stan na dzień 14.02.2023