Marek Romuald Ogiela

Z Historia AGH
Marek Romuald Ogiela
Marek Ogiela.jpg
Nazwisko Ogiela
Imię / imiona Marek Romuald
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 19 lipca 1968
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, kryptologia, biocybernetyka, automatyka i robotyka
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Marek Romuald Ogiela (1968–)

Specjalność: informatyka, kryptologia, biocybernetyka, automatyka i robotyka

Nota biograficzna

Urodził się 19 lipca 1968 roku w Krakowie.

W 1992 roku ukończył studia (informatykę) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1992 roku rozpoczął pracę na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Elektroniki AGH.

W 1996 roku na podstawie pracy "Wykorzystanie metod rozpoznawania obrazów w diagnostyce radiologicznej wybranych chorób trzustki", napisanej pod kierunkiem profesora Ryszarda Tadeusiewicza, otrzymał stopień doktora.

W 2001 roku na podstawie rozprawy "Syntaktyczne metody rozpoznawania obrazów i ich wykorzystanie w analizie wybranych obrazów medycznych" otrzymał stopień doktora habilitowanego.

W 2005 roku został profesorem AGH, w 2008 roku otrzymał tytuł profesora.

Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Ponadto od roku 2003 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także kierownikiem Zakładu Kryptografii i Informatyki Kognitywnej UP.

Autor ponad 400 publikacji naukowych oraz 24 książek i rozdziałów książkowych. Promotor 10 doktoratów oraz ponad 120 prac dyplomowych. Jeden z pionierów informatyki kognitywnej oraz współtwórca metod komputerowego rozumienia obrazów. Autor nowatorskich rozwiązań w zakresie zaawansowanych technik rozpoznawania i semantycznej klasyfikacji obrazów, a także twórca kognitywnych systemów informacyjnych. Twórca inteligentnych algorytmów podziału sekretnych informacji tzw. lingwistycznych i biometrycznych schematów progowych współdzielenia tajemnicy. Autor nowatorskich systemów identyfikacji personalnej opartych o niestandardowe wzorce biometryczne. Współtwórca multimedialnej technologii rozpoznawania gestów GDL. Autor wielu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z dziedziny rozpoznawania, maszynowej percepcji i rozumienia obrazów, a także sztucznej inteligencji i algorytmów inteligencji obliczeniowej. W swoich badaniach rozwija również intensywnie zagadnienia technik informacyjnych i kryptografii, oraz bezpieczeństwa systemów komputerowych i technik multimedialnych. Zajmuje się także algorytmami rozszerzonej rzeczywistości oraz metodami niewerbalnej komunikacji człowieka z komputerem oraz analizą behawioralną osób.

Recenzent prestiżowych periodyków o zasięgu światowym, w tym również indeksowanych na ISI Master Journal List min.: IEEE Transactions of Systems, Man and Cybernetics, Artificial Intelligence in Medicine, Journal of Intelligent Robotic Systems.

Członek Komitetów naukowych i organizacyjnych ponad 170 konferencji międzynarodowych. Kierownik i wykonawca licznych grantów naukowych z KBN i NCN.

Członek Zespołu Młodych Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (2003–), członek stowarzyszony Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU, Sekcji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (2003–). Członek wielu międzynarodowych, renomowanych stowarzyszeń zawodowych: SPIE - International Society for Optical Engineering - Fellow Member (2017), IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers - Senior Member, IBOS — International Biomedical Optics Society (1999), SCAR (SIIM) — Society for Computer Apllications in Radiology (1999), IS&T — The Society for Imaging Science and Technology (2000), IASTED - The International Association of Science and Technology for Development (2002).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Nagroda im Prof. Władysława Taklińskiego, Nagroda im. Prof. Z. Engela, Nagroda Rektora AGH (20 razy).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ogiela-marek-001088

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 255-256

Artykuły

  • Najmłodszy polski profesor pracuje w AGH. Rozm. Z. Sulima. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 149, s. 17–18
  • Wyróżnienie dla naukowca z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziennik Polski 2017, nr 7 (10 I 2017), [dod.] Kronika Krakowska s. B2

Inne

  • Informacje od prof. dr hab. Marka Ogieły [foto]

stan na dzień 5.12.2023