Stanisław Jan Skrzypek

Z Historia AGH
Stanisław Jan Skrzypek
Stanisław Skrzypek.jpg
Nazwisko Skrzypek
Imię / imiona Stanisław Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 czerwca 1948
Miejsce urodzenia Łączki Brzeskie


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, krystalografia, rentgenografia, inżynieria powierzchni, materiałoznawstwo, biomateriały metaliczne, dyfrakcyjne metody badawcze
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Jan Skrzypek (1948-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, krystalografia, rentgenografia, dyfrakcyjne metody badawcze, inżynieria powierzchni, materiałoznawstwo, biomateriały metaliczne

Nota biograficzna

Urodził się 25 czerwca 1948 roku w Łączkach Brzeskich w powiecie mieleckim.

W 1973 roku ukończył studia i rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH (obecnie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej).

W 1982 roku obronił pracę doktorską, w 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, a w 2005 roku stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora.

Kierownik Pracowni Krystalografii i Rentgenografii w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków od 2007 roku, członek Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH od 2002 roku oraz Rady Programowej kierunku Inżynieria Biomedycza na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

W latach 2007-2013 członek Rady Programowej Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH, a także członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej w latach 2012-2016.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Mikroskopowego, Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, European Microscopy Society, World Academy of Materials and Manufacturing Engineering jak również European Crystallographic Association.

Autor ponad 180 publikacji, w tym 140 w czasopismach polskich i zagranicznych w języku angielskim, 2 w rosyjskim oraz 3 książki. Monografia pt. „Inżynieria metali i ich stopów” została wyróżniona jako najlepsza książka techniczna na targach księgarskich ACADEMIA 2012. Wygłosił także 65 referatów na konferencjach naukowych.

Promotor 3 prac doktorskich oraz 50 prac magisterskich i inżynierskich.

Uczestniczył w stażu naukowym w Moskiewskim Instytucie Stali i Stopów, w projekcie naukowo-badawczym nad stopami cyrkonu oraz współpracował nad metodologią pomiarową naprężeń.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Prezydenta Krakowa HONORIS GRATIA, Medal 65-lecia Tradycji Inżynierii Materiałowej na Śląsku, nagrody Rektora AGH za osiągnięcia w badaniach naukowych

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/skrzypek-stanislaw-jan-002829

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 325-326, [foto]

Artykuły

  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 69

Inne

  • Informacje od Prof. dr hab. inż. Stanisława Jana Skrzypka

stan na dzień 11.05.2018