Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 73 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
|pochodzi_od=Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974)
 
|pochodzi_od=Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974)
 
}}
 
}}
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.  
+
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.<ref>W dniu 23 lutego 1950 r. Senat AGH zleca Dziekanowi Wydziału Hutniczego, przygotowanie wniosku o utworzenie osobnego Wydziału Odlewniczego. W roku akademickim 1951/1952 Wydział Odlewniczy na podstawie otrzymanej obietnicy z Ministerstwa ("mimo braku formalnego stwierdzenia"), rozpoczął samodzielną działalność naukowo-dydaktyczną. Wydział Odlewniczy później przemianowany na Wydział Odlewnictwa. Na podstawie: Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 5, 27-31</ref> 
  
 
Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Linia 16: Linia 16:
 
Od 1 października 1974 r. '''Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa''' Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 
Od 1 października 1974 r. '''Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa''' Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  
Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.
+
Uchwałą nr 4 Senat AGH na posiedzeniu w dniu 6 października 1983 r. przychylił się do wniosku Rady Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału na: Wydział Odlewnictwa. Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.
  
 
Od 25 listopada 1983 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 
Od 25 listopada 1983 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Linia 22: Linia 22:
 
== Struktura wydziału ==
 
== Struktura wydziału ==
  
 +
'''1978-25.11.1983'''
  
'''1978-1983'''
+
* Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
  
* Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
+
:: Zakład Projektowania Odlewni (1978-1989)
:: Zakład Projektowania Odlewni
 
:: Zakład Mechanizacji Odlewni
 
:: Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni
 
:: Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa
 
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa
 
:: Zakład Materiałów Formierskich
 
:: Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych
 
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 
:: Zakład Termodynamiki i Procesów Odlewniczych
 
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów
 
  
 +
:: Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)
 +
 +
:: Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
 +
 +
:: Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych (1976-1991)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)<ref>W składach osobowych AGH Zakład Odlewnictwa Staliwa istnieje w strukturze uczelni od 1969 ;  na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Odlewnictwa Staliwa (2002-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Katedrę Odlewnictwa Staliwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych (1976-1991)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)<ref>W l.1969-1991 Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; w l.1992-1999 Pracownia Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 tworzy się Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (2000-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych</ref>
 +
 +
:: Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych</ref>
 +
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)<ref>Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej</ref>
 +
 +
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)
  
 
'''1976-1977'''
 
'''1976-1977'''
  
* Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
+
* Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
:: Zakład Projektowania i Modernizacji Odlewni
+
 
:: Zakład Mechanizacji Odlewni
+
:: Zakład Projektowania i Modernizacji Odlewni (1975-1977)
:: Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni
+
 
:: Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych
+
:: Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Mechanizacji Odlewni</ref>
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa
+
 
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa
+
:: Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
:: Zakład Materiałów Formierskich
+
 
:: Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych
+
:: Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych (1976-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych</ref>
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
+
 
:: Zakład Termodynamiki i Procesów Odlewniczych
+
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
+
 
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów
+
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
 +
 
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
 +
 
 +
:: Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych (1976-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych</ref>
 +
 
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
 +
 
 +
:: Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych</ref>
 +
 
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)<ref>Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej</ref>
 +
 
 +
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)
 +
 
 +
'''1975'''
 +
 
 +
* Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
 +
 
 +
:: Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni (1969-1975)
 +
 
 +
:: Zakład Projektowania Form i Odlewów (1969-1975)
 +
 
 +
:: Zakład Projektowania i Modernizacji Odlewni (1975-1977)
 +
 
 +
:: Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Mechanizacji Odlewni</ref>
  
 +
:: Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
  
'''1974-1975'''
+
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
  
* Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
+
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
:: Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa
 
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa
 
:: Zakład Materiałów Formierskich
 
:: Zakład Projektowania Form i Odlewów
 
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 
:: Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów
 
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 
  
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych</ref>
 +
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)<ref>Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej</ref>
 +
 +
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)
 +
 +
'''01.10.1974-12.1974'''
 +
 +
* Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)<ref>Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 06.09.1974 zmienia się nazwę Wydziału Odlewnictwa na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z Instytutem Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje "Instytut Odlewnictwa" (powinno być Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa) z dniem 31.12.1991</ref>
 +
 +
:: Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni (1969-1975)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
 +
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Projektowania Form i Odlewów (1969-1975)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych</ref>
 +
 +
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)<ref>Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej</ref>
  
 
== Władze wydziału ==
 
== Władze wydziału ==
Linia 78: Linia 135:
  
 
{{osoby}}
 
{{osoby}}
 +
 +
==Przypisy==
 +
 +
<references/>
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
  
 
====Książki====
 
====Książki====
 +
 +
* Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 82-117
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1974-1975]. Kraków 1975, s. 78-83
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 40-43
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1978-1979]. Kraków 1979, s. 83-89
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1979-1980]. Kraków 1980, s. 73-78
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1982-1983]. Kraków 1983, s. 66-72
 +
 
* Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
 
* Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
 +
 
* Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001
 
* Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001
  
 
====Artykuły====
 
====Artykuły====
* Dział informacyjny : utworzenie Wydziału Odlewnictwa. ''Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo'' 1954, nr 3, z. 1, s. 115-116
 
  
* Maj M.: Z historii Wydziału Odlewnictwa AGH. ''Biuletyn AGH'' 2011, nr 42/43, s. 11-13
+
* Dańko R., Górny M.: Wydział Odlewnictwa AGH. ''Vivat Akademia : AGH'' [online] 2018, nr 19, s. 14-20, [foto] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_019.pdf
 +
* Maj M.: Z historii Wydziału Odlewnictwa AGH. ''Biuletyn AGH'' [online] 2011, nr 42/43, s. 11-13, [foto] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2011_Biuletyn_PDF/042_043_06_07_2011.pdf
 +
* Podrzucki C.: Zarys historii i prezentacja Wydziału Odlewnictwa AGH. ''Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny'' 1997, nr 7-8, s. 219
  
====Inne====
+
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
* Wydział Odlewnictwa http://www.agh.edu.pl/wydzial-odlewnictwa/
 
  
== Źródła ==
+
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Monitor Polski 1952, Nr A-89, poz. 1386.jpg|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Monitor Polski'' 1952, Nr A-89, poz. 1386]]
  
 
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.jpg|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Monitor Polski'' 1952, Nr A-90, poz. 1409]]
 
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.jpg|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Monitor Polski'' 1952, Nr A-90, poz. 1409]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.jpg|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników nauki'' 1957, nr 11, poz. 47]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r. (nr DT-IX-132/58) w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Poznańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników nauki'' 1958, nr 6, poz. 18, s. 2]]
 +
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.jpg|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.'']]
  
 
*[[Media:Dz.U.1969.16.118 - Nadanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica.jpg|Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. ''Dz.U.1969.16.118.'']]
 
*[[Media:Dz.U.1969.16.118 - Nadanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica.jpg|Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. ''Dz.U.1969.16.118.'']]
  
*[[Media:Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.jpg|Zarządzenie nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1974, Nr 10, poz. 96.]]
+
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 13 czerwca 1969 r. Nr A-15, poz. 125, s. 2-3.pdf|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. (Nr DT-4-014/4/69) w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-15, poz. 125, s. 2-3]]
 +
 
 +
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i Techniki z dnia 6 wrzesnia 1974 r.pdf|Zarządzenie nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1974, Nr 10, poz. 96.]]
 +
 
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 6 października 1983 r.jpg|''Protokół z posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 6 października 1983 r.'']]
  
 
*[[Media:Zarządzenie nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.jpg|Zarządzenie nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1983, Nr 7, poz. 48.]]
 
*[[Media:Zarządzenie nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.jpg|Zarządzenie nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1983, Nr 7, poz. 48.]]
 +
 +
*[[Media:03 - Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 6 listopada 1991 r.jpg|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 6 listopada 1991 r.'']]
 +
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 7 czerwca 1995 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 7 czerwca 1995 r.'' (ad. 6b. Wnioski Rad Wydziałów o zmianę struktur wewnętrznych: Odlewnictwa o reaktywowanie Zakładu Chemii Ogólnej i Analitycznej)]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 41 Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 1997 r.jpg|Posiedzenie Senatu w dniu 30 kwietnia 1997 roku. Uchwała nr 41 Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 78, 2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.jpg|Uchwała nr 78/2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 169, 2002 Senatu AGH z dnia 27 marca 2002 r.jpg|Uchwała nr 169/2002 Senatu AGH z dnia 27 marca 2002 r.]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 60, 61 2007 Senatu AGH z dnia 30 maja 2007 r.jpg|Uchwała nr 60/61 2007 Senatu AGH z dnia 30 maja 2007 r.]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 122, 2008 Senatu AGH z dnia 29 października 2008 r.jpg|Uchwała nr 122/2008 Senatu AGH z dnia 29 października 2008 r.]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 130, 2010 Senatu AGH z dnia 27 października 2010 r.jpg|Uchwała nr 130/2010 Senatu AGH z dnia 27 października 2010 r.]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 254, 2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r.jpg|Uchwała nr 254/2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r.]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 5, 2014 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2014 r.jpg|Uchwała nr 5/2014 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2014 r.]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie Nr 57 2019 w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa AGH.pdf|Zarządzenie Nr 57/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa AGH]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie nr 76 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r.pdf|Zarządzenie Nr 76/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostek oraz nadania jednostkom statusu "jednostka pomocnicza w likwidacji"]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie nr 79 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r.pdf|Zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Rektora AGH z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostek oraz nadania jednostkom statusu "jednostka pomocnicza w likwidacji"]]
 +
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 22.01.2021</span>'''''
  
 
[[Category:Wydział]]
 
[[Category:Wydział]]

Aktualna wersja na dzień 10:56, 22 sty 2021

Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
Rok założenia 1974
Rok przekształcenia 1983
Pochodzi od Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974)
Przekształcony na: Wydział Odlewnictwa

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.[1]

Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. Wydział Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1974 r.

Od 1 października 1974 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą nr 4 Senat AGH na posiedzeniu w dniu 6 października 1983 r. przychylił się do wniosku Rady Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału na: Wydział Odlewnictwa. Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.

Od 25 listopada 1983 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

1978-25.11.1983

 • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
Zakład Projektowania Odlewni (1978-1989)
Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)
Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych (1976-1991)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)[2]
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych (1976-1991)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)[3]
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[4]
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[5]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)

1976-1977

 • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
Zakład Projektowania i Modernizacji Odlewni (1975-1977)
Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)[6]
Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych (1976-1991)[7]
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych (1976-1991)[8]
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[9]
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[10]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)

1975

 • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni (1969-1975)
Zakład Projektowania Form i Odlewów (1969-1975)
Zakład Projektowania i Modernizacji Odlewni (1975-1977)
Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)[11]
Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[12]
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[13]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)

01.10.1974-12.1974

 • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)[14]
Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni (1969-1975)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Projektowania Form i Odlewów (1969-1975)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[15]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[16]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Jerzy Marian SzopaProdziekan19741978
Jerzy Marian SzopaProdziekan19811987

Osoby związane z wydziałem

Przypisy

 1. W dniu 23 lutego 1950 r. Senat AGH zleca Dziekanowi Wydziału Hutniczego, przygotowanie wniosku o utworzenie osobnego Wydziału Odlewniczego. W roku akademickim 1951/1952 Wydział Odlewniczy na podstawie otrzymanej obietnicy z Ministerstwa ("mimo braku formalnego stwierdzenia"), rozpoczął samodzielną działalność naukowo-dydaktyczną. Wydział Odlewniczy później przemianowany na Wydział Odlewnictwa. Na podstawie: Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 5, 27-31
 2. W składach osobowych AGH Zakład Odlewnictwa Staliwa istnieje w strukturze uczelni od 1969 ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Odlewnictwa Staliwa (2002-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Katedrę Odlewnictwa Staliwa
 3. W l.1969-1991 Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; w l.1992-1999 Pracownia Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 tworzy się Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (2000-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 4. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 5. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 6. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Mechanizacji Odlewni
 7. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych
 8. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych
 9. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 10. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 11. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Mechanizacji Odlewni
 12. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 13. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 14. Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 06.09.1974 zmienia się nazwę Wydziału Odlewnictwa na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z Instytutem Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje "Instytut Odlewnictwa" (powinno być Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa) z dniem 31.12.1991
 15. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 16. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej

Bibliografia

Książki

 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 82-117
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974-1975]. Kraków 1975, s. 78-83
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 40-43
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978-1979]. Kraków 1979, s. 83-89
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979-1980]. Kraków 1980, s. 73-78
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982-1983]. Kraków 1983, s. 66-72
 • Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
 • Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001

Artykuły

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 22.01.2021