Stefan Jan Czarnocki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 44 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 9: Linia 9:
|death_place=Kraków
|death_place=Kraków
|fields=geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
|fields=geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
|function=Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego (1945–1947)
|function=Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego AG (1946–1947)
|faculty=Wydział Geologiczno-Mierniczy AG
|faculty=Wydział Geologiczno-Mierniczy
|awards=Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
|name=Stefan Jan Czarnocki
|name=Stefan Jan Czarnocki
|honorific-suffix=
|native_name=
|native_name_lang=
|image_size=14362
|image_size=14362
|alt=
}}{{Funkcja
|caption=
|resting_place=
|resting_place_coordinates=
|other_names=
|residence=
|citizenship=
|nationality=
|workplaces=
|alma_mater=
|thesis_title=
|thesis_url=
|thesis_year=
|doctoral_advisor=
|academic_advisors=
|doctoral_students=
|notable_students=
|known_for=
|varia=
|author_abbrev_bot=
|author_abbrev_zoo=
|influences=
|influenced=
|signature=
|signature_alt=
|website=
|footnotes=
|spouse=
|children=
}}
{{Funkcja
|Stanowisko=Dziekan
|Stanowisko=Dziekan
|Jednostka=Wydział Geologiczno-Mierniczy
|Jednostka=Wydział Geologiczno-Mierniczy
|Rok_od=1945
|Rok_od=1946
|Rok_do=1947
|Rok_do=1947
}}{{Funkcja
|Stanowisko=Prodziekan
|Jednostka=Wydział Górniczy
|Rok_od=1938
|Rok_do=1939
}}
}}
Prof. zw. dr hab. inż. '''Stefan Jan Czarnocki''' (1878–1947)
Prof. zw. dr hab. inż. '''Stefan Jan Czarnocki''' (1878–1947)


Specjalność: geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
Dyscyplina/specjalności: geologia, badanie złóż kopalin użytecznych


== Życiorys ==
== Nota biograficzna ==


Urodził się 5 (17) kwietnia 1878 w Gajlańcach. Zmarł 6 stycznia 1947 w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
Urodził się 5 (17) kwietnia 1878 roku w Gajlańcach. Zmarł 6 stycznia 1947 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.


Studiował w Instytucie Technologicznym w Charkowie, a następnie w Instytucie Górniczym w Petersburgu, gdzie w 1903 r. uzyskał tytuł inżyniera górniczego. Habilitował się na Akademii Górniczej.
Studiował w Instytucie Technologicznym w Charkowie, a następnie w Instytucie Górniczym w Petersburgu, gdzie w 1903 roku uzyskał tytuł inżyniera górniczego. Habilitował się na Akademii Górniczej.


Po studiach pracował w Komitecie Geologicznym w Petersburgu. Później zajmował się organizacją Wydziału Górniczego Politechniki Północno-Kaukaskiej. Był profesorem i dziekanem tegoż wydziału. W r. 1922 przyjechał do Warszawy, gdzie został zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym.  
Po studiach pracował w Komitecie Geologicznym w Petersburgu. Później zajmował się organizacją Wydziału Górniczego Politechniki Północno-Kaukaskiej. Był profesorem i dziekanem tegoż wydziału. W 1922 roku przyjechał do Warszawy, gdzie został zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym.  


W 1938 r. został zatrudniony jako profesor zwyczajny geologii stosowanej na Akademii Górniczej. Był dziekanem [[Wydział Geologiczno-Mierniczy|Wydziału Geologiczno-Mierniczego]] AG w l. 1945-1947.
25 stycznia 1925 roku uzyskał veniam legendi Akademii Górniczej w Krakowie z zakresu geologii stosowanej. W lutym 1937 roku objął Katedrę Geologii Stosowanej na [[Wydział Górniczy|Wydziale Górniczym]] AG, od maja 1938 roku jako profesor zwyczajny, a w roku akademickim 1938/1939 prodziekan Wydziału Górniczego.
6 listopada 1939 roku aresztowany przez Niemców podczas Sonderaktion Krakau i trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, skąd wyszedł w 1940 roku. Po powrocie do Krakowa uczestniczył w tajnym nauczaniu, przygotowując zarazem podręczniki akademickie. Po wojnie zorganizował i w latach 1946-1947 był dziekanem [[Wydział Geologiczno-Mierniczy|Wydziału Geologiczno-Mierniczego]] AG.


Członek Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Akademickiego Klubu Turystycznego
Członek Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Akademickiego Klubu Turystycznego


== Odznaczenia i nagrody ==
==== Odznaczenia i nagrody ====
 
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], Medal św. Stanisława 3. klasy
 
== Źródła do biogramu ==


[[Krzyż Kawalerski OOP]], [[Krzyż Oficerski OOP]], medal św. Stanisława 3. klasy
====Książki ====


== Bibliografia ==
* Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1930/31]. Kraków 1930, s. 17
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1931/32]. Kraków 1931, s. 19
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1932/33]. Kraków 1932, s. 26
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1933/34]. Kraków 1933, s. 26
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1935/36]. Kraków 1935, s. 27
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1937/38]. Kraków 1937, s. 28
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1938/39]. Kraków 1938, s. 30
* [Skład Osobowy AGH ... 1946/47]. Kraków 1946, s. 14
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Red. nacz. Z. Skoczyński. Warszawa 2002, s. 42–44
* Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. Bolesława Orłowskiego. Katowice 1986, s. 46
* Stefan Czarnocki. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 156-157
* Stefan Czarnocki. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 36-37
* Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 13, [foto]
* Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 277-278, [foto]
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 43-46, [foto] (Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)


* Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986. S. 46
==== Artykuły ====
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). Kraków 1965. S. 43–46, portr.
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Warszawa 2002. S. 42–44


* Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. ''Alma Mater'' 2019, numer specjalny 212, s. 32, [foto]
* Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 6-7, s. 5-8
* Doktorowicz-Hrebnicki S.:  Stefan Czarnocki (1878-1947) : przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1945-1947. ''Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego'' 1971, T. 41, z. 1, s. 44-47, [foto]
* Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). ''Przegląd Górniczy'' 1988, T. 44, nr 11-12, s. 31
* Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2001, nr 96, s. 6-9
* Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". ''Biuletyn AGH'' 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]


{{DEFAULTSORT:Czarnocki, Stefan Jan}}
{{DEFAULTSORT:Czarnocki, Stefan Jan}}
[[Category:Uczeni]]
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 15:21, 15 wrz 2023

Stefan Jan Czarnocki
Stefan Czarnocki.jpg
Nazwisko Czarnocki
Imię / imiona Stefan Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 (17 kwietnia) 1878
Miejsce urodzenia Gajlańce
Data śmierci 6 stycznia 1947
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego AG (1946–1947)
Wydział Wydział Geologiczno-Mierniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19381939
DziekanWydział Geologiczno-Mierniczy19461947

Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Jan Czarnocki (1878–1947)

Dyscyplina/specjalności: geologia, badanie złóż kopalin użytecznych

Nota biograficzna

Urodził się 5 (17) kwietnia 1878 roku w Gajlańcach. Zmarł 6 stycznia 1947 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował w Instytucie Technologicznym w Charkowie, a następnie w Instytucie Górniczym w Petersburgu, gdzie w 1903 roku uzyskał tytuł inżyniera górniczego. Habilitował się na Akademii Górniczej.

Po studiach pracował w Komitecie Geologicznym w Petersburgu. Później zajmował się organizacją Wydziału Górniczego Politechniki Północno-Kaukaskiej. Był profesorem i dziekanem tegoż wydziału. W 1922 roku przyjechał do Warszawy, gdzie został zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym.

25 stycznia 1925 roku uzyskał veniam legendi Akademii Górniczej w Krakowie z zakresu geologii stosowanej. W lutym 1937 roku objął Katedrę Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym AG, od maja 1938 roku jako profesor zwyczajny, a w roku akademickim 1938/1939 prodziekan Wydziału Górniczego. 6 listopada 1939 roku aresztowany przez Niemców podczas Sonderaktion Krakau i trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, skąd wyszedł w 1940 roku. Po powrocie do Krakowa uczestniczył w tajnym nauczaniu, przygotowując zarazem podręczniki akademickie. Po wojnie zorganizował i w latach 1946-1947 był dziekanem Wydziału Geologiczno-Mierniczego AG.

Członek Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Akademickiego Klubu Turystycznego

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal św. Stanisława 3. klasy

Źródła do biogramu

Książki

 • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1930/31]. Kraków 1930, s. 17
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1931/32]. Kraków 1931, s. 19
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1932/33]. Kraków 1932, s. 26
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1933/34]. Kraków 1933, s. 26
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1935/36]. Kraków 1935, s. 27
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1937/38]. Kraków 1937, s. 28
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1938/39]. Kraków 1938, s. 30
 • [Skład Osobowy AGH ... 1946/47]. Kraków 1946, s. 14
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Red. nacz. Z. Skoczyński. Warszawa 2002, s. 42–44
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. Bolesława Orłowskiego. Katowice 1986, s. 46
 • Stefan Czarnocki. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 156-157
 • Stefan Czarnocki. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 36-37
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 13, [foto]
 • Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 277-278, [foto]
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 43-46, [foto] (Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 32, [foto]
 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Doktorowicz-Hrebnicki S.: Stefan Czarnocki (1878-1947) : przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1945-1947. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1971, T. 41, z. 1, s. 44-47, [foto]
 • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 31
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]