Roman Władysław Krajewski

Z Historia AGH
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.
Roman Władysław Krajewski
Roman Krajewski.jpg
Nazwisko Krajewski
Imię / imiona Roman Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 grudnia 1906
Miejsce urodzenia Jasło
Data śmierci 12 czerwca 1993
Dyscyplina/specjalności geologia złóż kopalin, geodezja górnicza, geodezja inżynierska, hydrogeodezja
Pełnione funkcje Prorektor d.s. Nauki (1958–1961)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1985
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi dla rozwoju geologii stosowanej oraz za zasługi w utworzeniu polskiej szkoły geologii kopalnianej
Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski OOP, Krzyż Kawalerski OOP, Nagroda Państwowa
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19521954
Prorektor ds. NaukiAGH19581961

Prof. zw. dr hab. inż. Roman Władysław Krajewski (1906–1993)

Specjalność: geologia złóż kopalin, geodezja górnicza, geodezja inżynierska, hydrogeodezja

Życiorys

Urodził się w 27 grudnia 1906 roku w Jaśle. Zmarł 12 czerwca 1993 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Studiował na Wydziale Górniczym AG - doktorat (1946), habilitacja (1948), prof. nadzw. (1950), prof. zw. (1957).

Od 1945 roku związany był z dwoma instytucjami Państwowym Instytutem Geologicznym i Akademią Górniczą. Prowadził badania krajowych złóż żelaza, manganu, węgli brunatnych, siarki w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. W Akademii Górniczej prowadził wykłady w Zakładzie Geologii Stosowanej Wydziału Geologiczno-Mierniczego. Kierował Zakładem i Katedrą Geologii Stosowanej I, Katedrą Geologii Kopalnianej, Instytutem Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Zakładem Geologii Inżynierskiej i Kopalnianej. Był dziekanem (1952-1954) i organizatorem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. W latach 1958-1961 pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Od 1977 roku profesor emerytowany.

Współpracował z przemysłem w zakresie tworzenia górnictwa miedzi, węgla kamiennego, siarki, zwłaszcza w zakresie hydrogeologii. Twórca polskiej szkoły geologii górniczej, hydrogeologii kopalnianej i inżynierskiej geologii kopalnianej.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego i NOT-u. Doktor honoris causa Leningradzkiego Instytutu Górniczego (1975) oraz doktor honoris causa AGH (1985).

Autor ponad 140 publikacji z zakresu szeroko rozumianej geologii stosowanej, w tym wielu podręczników i monografii. Autor fundamentalnego podręcznika "Geologiczna obsługa kopalń". Promotor 17 rozpraw doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski OOP, Krzyż Kawalerski OOP, Nagroda Państwowa II stopnia, Medal Komisji Edukacji Narodowej


Źródło:

  • Kto jest kim w Polsce. s. 341
  • Biuletyn Informacyjny Pracowników [AGH] 1994 nr 5. s. 18
  • Annales Societatis Geologorum Poloniae 1994 vol. 63, no. 4. s. 365–367