Karol Greń

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Karol Greń
Karol Gren.jpg
Nazwisko Greń
Imię / imiona Karol
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 września 1926
Miejsce urodzenia Zabłocie
Data śmierci 14 kwietnia 1991
Dyscyplina/specjalności geodezja górnicza
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1989–1990)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19871990


Prof. dr hab. inż. Karol Greń (1926–1991)

Dyscyplina/specjalności: geodezja górnicza


Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1926 roku w Zabłociu, zmarł 14 kwietnia 1991 roku.

W 1955 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH.

Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany w latach 1955-1991.

W 1955 roku podjął pracę w Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH, początkowo jako inżynier robót mierniczych, od 1957 roku jako asystent.

W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1973 roku doktora habilitowanego w zakresie geodezji górniczej. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.

Adiunkt w Zakładzie Rachunku Wyrównawczego i i Metod Obliczeń Instytutu Geodezji AGH (1964-1975), docent w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH (1975-1988), kierownik Zakładu Szkód Górniczych (1978-1991), zastępca dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska (1981-1982), Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1989–1990).

Był autorem 35 publikacji, w tym 2 książek i 3 patentów.


Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka za zasługi dla Geodezji i Kartografii, nagrody resortowe

Bibliografia

Książki

  • Vademecum Krakowskie 92. Red. T. Gugała, R. Kantor, J. Paluch. Stan z dn. 30.10.1991. Kraków 1991, s. 103
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 107, [foto]


Artykuły

  • Chmura K., Dziura T.: Wspomnienie o prof. dr hab. inż. Karolu Greniu. Przegląd Górniczy 1992, t. 48, nr 2, s. 31-32, [foto]
  • Profesor dr hab. inż. Karol Greń : (1926-1991). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1425. [Seria] Sozologia i Sozotechnika 1991, z. 33, s. 9-11