Hubert Gruszczyk

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hubert Gruszczyk
Hubert Gruszczyk-1.jpg
Nazwisko Gruszczyk
Imię / imiona Hubert
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 7 sierpnia 1919
Miejsce urodzenia Biertułtowy
Data śmierci 18 sierpnia 1985
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mineralogia, petrografia
Pełnione funkcje Prorektor ds. Ogólnych AGH (1964–1969)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19561960
Prorektor ds. OgólnychAGH19641969


Prof. dr inż. Hubert Gruszczyk (1919–1985)

Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia


Nota biograficzna

Urodził się 7 sierpnia 1919 roku w Biertułtowach (obecnie dzielnica Radlina, pow. Wodzisław Śląski), zmarł w Krakowie 18 sierpnia 1985 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Po ukończeniu gimnazjum w Rybniku i odbyciu rocznej służby wojskowej w Cieszynie, rozpoczął studia w Akademii Górniczej. Studiował w latach 1938–1947 na Wydziale Górniczym.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Studiował w warunkach konspiracji na Oddziale Górniczym Technicznej Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Po uzzyskaniu dyplomu górnika (1942), został włączony do tworzącej się nowej, podziemnej organizacji Akademii Górniczej, pod nazwą Zakład Badań Materiałów (Staatliche Technische Trufanstalt) i zatrudniony w Dziale Badań Materiałów Budowlanych pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Bolewskiego.

Od 1945 roku pracował w Akademii Górniczej jako zastępca asystenta w Katedrze Mineralogii i Petrografii Wydziału Górniczego, następnie asystent, starszy asystent i adiunkt (do 1952 roku) na Wydziale Geologiczno-Mierniczym.

Doktor (1951), profesor nadzwyczajny (1962), profesor zwyczajny (1975).

W latach 1953–1958 był kierownikiem Zakładu Surowców Metalicznych w Katedrze Surowców Mineralnych, w latach 1958–1966 kierownik Zakładu Geologii Złóż Rud, w latach 1966–1969 kierownik Katedry Złóż Rud. Od 1969 roku był kierownikiem Zakładu Metodyki Poszukiwania Złóż w Instytucie Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1956–1960. Prorektor ds. ogólnych w latach 1964-1969.

Autor 133 prac prac naukowych i skryptów z zakresu mineralogii i petrografii. Członek wielu redakcji wydawnictw naukowych.


Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, liczne nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 55
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 107-108, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w laach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Bolewski A.: Hubert Gruszczyk 1919-1985. Mineralogia Polonica 1986, vol. 17, nr 2, s. 73-75, [foto.]
  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 34
  • Pytko S.: Największe osiągnięcie naukowców AGH po II Wojnie Światowej : pamięci naszych Profesorów Geologów. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 141, s. 18-20