Atrybut:Given-name

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
Z
Adam Stanisław  +
T
Adam Stefan  +
S
Adam Sławomir  +
K
Adam Witold  +
Adam Władysław  +
B
Adam Zbigniew  +
L
Adolf  +
S
K
Agnieszka Maria  +
G
Alan Lindsay  +
P
Albert  +
M
Albert  +
S
K
L
A
Aleksander  +
S
Aleksander  +
Aleksander  +
L
Aleksander  +
C
Aleksander  +