Atrybut:Birth date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
K
S
1 maja 1942  +
O
1 maja 1978  +
S
1 marca 1875  +
R
1 marca 1919  +
K
L
1 marca 1944  +
P
1 marca 1950  +
M
1 października 1884  +
C
1 października 1890  +
P
1 października 1902  +
K
1 października 1906  +
B
1 października 1919  +
M
1 października 1932  +
B
1 października 1936  +
S
1 października 1938  +
P
1 października 1939  +
S
1 sierpnia 1923  +
K
1 sierpnia 1926  +
J
1 sierpnia 1942  +