Matematyczne modelowanie i optymalizacja zagadnień decyzyjnych