Jubileusz 75-lecia AGH

Z Historia AGH

Program uroczystości jubileuszowych [1]

Program uroczystości 75-lecia AGH.pdf

Zdjęcia z jubileuszu

Wystawy

  • Wystawa prezentująca dorobek AGH w przyziemiu pawilonu A-1


Pielgrzymka delegacji Senatu AGH do Rzymu z okazji Jubileuszu 75-lecia Uczelni (17-28 września 1994 roku)

"Pragnę na pierwszym miejscu przywitać dzisiaj Rektora, Senat i pracowników nauki Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa - AGH. Wasza pielgrzymka do Rzymu związana jest z 75 rocznicą powstania tej Uczelni po I-szej wojnie światowej. Jako krakowianin wiem dobrze jakie znaczenie miała AGH w życiu Naszego miasta, w życiu akademickim, a także w tym powiązaniu Krakowa ze Śląskiem. AGH uczelnia górniczo - hutnicza przeznaczona dla Śląska powstała w Krakowie - była dalszym ciągiem historycznego związku pomiędzy Śląskiem a Krakowem, który tyle znaczył dla dziejów Polski. W tym wypadku kierunek był z Krakowa na Śląsk. Kraków dostarczał na Śląsk fachowców - specjalistów od górnictwa i hutnictwa, co miało po I-szej wojnie światowej i obecnie również dla Polski kapitalne znaczenie - wówczas na początku pierwszej niepodległości i teraz w kontynuacji tej niepodległości.

Proszę ode mnie pozdrowić całe AGH, wszystkich Jego profesorów, uczonych, studentów - nową generację. Tę starszą pamiętałem osobiście; miałem z Nimi wiele kontaktów. Wspominam szczególnie niektórych profesorów; a z tą młodą mam kontakt dzięki dzisiejszej obecności tutaj Senatu i przedstawicieli AGH w nowym kształcie.

Szczęść Boże! - tak się mówi po górniczemu, Szczęść Boże!"

Jan Paweł II Przywitanie pracowników AGH na audiencji generalnej w Bazylice Św. Piotra.

W pałacu papieskim w Castel Gandolfo

Pisano o jubileuszu

  • Kryś-Dyja A.: Jubileusz 75-lecia jeszcze raz... Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 15, s. 22
  • Matl K.: Jubileusz 75-lecia (1919-1994) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przegląd Górniczy 1994, nr 6, s. 1-2
  • Reminiscencje pojubileuszowe. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 8-9, s. 17-31

Wydawnictwa jubileuszowe

Źródła

Przypisy

  1. Matl K.: Jubileusz 75-lecia (1919-1994) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przegląd Górniczy 1994, nr 6, s. 1-2