Utylitarne badania nowych technologii w przeróbce plastycznej metali