Zbigniew Krzysztof Kąkol

Z Historia AGH
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.
Zbigniew Krzysztof Kąkol
Zbigniew Krzysztof Kakol.jpg
Nazwisko Kąkol
Imię / imiona Zbigniew Krzysztof
Tytuły / stanowiska Prof. dr. hab. inż
Data urodzenia 29 stycznia 1954
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, informatyka stosowana
Pełnione funkcje Prorektor ds. Nauki AGH (2012-2016)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Fizyki i Techniki Jądrowej19992002
ProdziekanWydział Fizyki i Techniki Jądrowej20022005
DziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20052008
ProrektorAGH20082012
ProrektorAGH20122016
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzysztof Kąkol (1954–)


Dyscyplina/specjalności: fizyka; fizyka ciała stałego; informatyka stosowana


Nota biograficzna

Urodził się 29 stycznia 1954 roku w Krakowie.

W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po doktoracie rozpoczął badania materiałów tlenkowych magnetycznych i nadprzewodzących. Podsumowaniem prac była rozprawa habilitacyjna, a stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał w 1995 roku na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych.

Na AGH pracuje od 1976 roku, początkowo w Zakładzie Fizyki i Techniki Jądrowej na Wydziale Metalurgicznym, a od 1991 roku na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej (obecnie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej). W latach 1999-2012 pełnił kolejno funkcje: Prodziekana ds. Studenckich (przez dwie kolejne kadencje), dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Prorektora ds. Kształcenia AGH. W latach 2006 -2008 pełnił funkcję Koordynatora ds. Systemu Obsługi Informatycznej Dziekanatów.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 80 publikacji naukowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Nagrody i odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Prof. Władysława Taklińskiego

Bibliografia

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 147

Artykuły

  • Bęben A.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 : z wydarzeń ostatnich tygodni... Vivat Akademia : AGH 2011, nr 8, s. 2-3, [foto]
  • Kąkol Z.: Nie ilość, lecz jakość : rozmowa z prof. Zbigniewem Kąkolem, dziekanem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Rozm. G. Starzak.Dziennik Polski 2006, nr 66 (19 III 2006), s. 8, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
  • Kąkol Z.: Trzeba mierzyć wysoko : rozmowa z prof. Zbigniewem Kąkolem, prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej ds. kształcenia. Rozm. Paweł Stachnik. Dziennik Polski 2008, nr 242 (15 X 2008), s. 14, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
  • Prof. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Nauki. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 8, [foto]
  • Prof. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Nauki. Vivat Akademia : AGH 2012, nr 9, s. 6, [foto]
  • Stachnik P., Kąkol Z.: Fizyk w świecie medycyny. Dziennik Polski 2008, nr 95 (22 IV 2008), s. PE1, [foto] (praca i edukacja)
  • Sulima Z.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 zostały wybrane. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 1-3, [foto]

Inne