Marian Kamieński

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:32, 19 wrz 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Marian Kamieński
Kamienski Marian-1.jpg
Nazwisko Kamieński
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 10 czerwca 1901
Miejsce urodzenia Nart Nowy
Data śmierci 2 grudnia 1980
Dyscyplina/specjalności petrografia, geologia złóż
Pełnione funkcje Prorektor ds. Nauki AGH (1955–1957)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, Wydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii


Odznaczenia i nagrody Order Sztandaru Pracy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii19461947
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19521954
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19541956
ProrektorAGH19551957

Prof. dr hab. Marian Kamieński (1901–1980)

Dyscyplina/specjalności: petrografia, geologia złóż

Nota biograficzna

Urodził się 10 czerwca 1901 roku w miejscowości Nart Nowy koło Niska. Zmarł 2 grudnia 1980 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1926 roku ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dr — Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1926, dr hab. — Politechnika Lwowska 1933, prof. (tytuł) — 1934, prof. zw. (tytuł) — 1946. Doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej i Politechniki Śląskiej.

Przebieg pracy zawodowej: kierownik Katedry Mineralogii i Petrografii oraz Ceramicznej Stacji Doświadczalnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej 1934–1939; dziekan i prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej 1937–1939; dziekan Wydziału Chemicznego i Naftowego Lwowskiego Politechnicznego Instytutu 1939–1941 i 1944–1945; kierownik Katedry Petrografii i Geologii na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politechnicznych AG 1946–1951; dziekan 1946/1947 oraz zastępca prorektora Wydziałów Politechnicznych AG; organizator i kierownik Katedry Złóż Surowców Skalnych AGH 1951–1971; prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH 1952–1956; prorektor AGH ds. Nauki 1955–1957; dyrektor Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych (Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy) AGH 1969–1971.

Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w okresie przedwojennym, członek honorowy tego towarzystwa; wieloletni sekretarz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geologicznego w Warszawie; członek Rady Nauki i Techniki, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Ziemi, członek Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Mineralogicznego” 1954–1980.

Autor 83 publikacji, w tym 6 książek. Promotor 8 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Order Sztandaru Pracy I klasy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Miasta Krakowa i Ziemi Krakowskiej.

Źródła do biogramu

Książki

 • Marian Kamieński. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 171-172
 • Marian Kamieński. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 78-79
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 91-93, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 62-63
 • Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W oprac. J. Kowalczuka. Kraków 2017, s. 446, 258-259, [foto] (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 138
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 16, 210, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. Red. K. Pietsch, R. Semyrka. Kraków, 2001, s. 22, [foto]

Artykuły

 • Kamieński M.: Nauki mineralogiczno-geologiczne i górnictwo na Politechnice Lwowskiej w latach 1872-1939. Prace Muzeum Ziemi 1977, z. 27, s. 81-95, [foto]
 • Kubicz A.: Marian Kamieński 1901-1980. Mineralogia Polonica 1981, vol. 12, nr 1, s. 89-91, [foto]
 • Kubicz A.: Profesor Marian Kamieński - życie i działalność. Archiwum Mineralogiczne 1982, t. 38, z. 1, s. 5-11, [foto], [nekr.]
 • Peszat C.: Marian Kamieński 1901-1980. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1981, vol. 51, nr 3/4, s. 601-610
 • Tokarski Z.: O prof. dr. h. c. Marianie Kamieńskim. Biuletyn. Instytut Geologiczny ; nr 280. [Podseria] Z Badań Złóż Surowców Skalnych w Polsce 1974, t. 7 , s. 7-32, [foto]
 • Tokarski Z.: Profesor Marian Kamieński. Przegląd Geologiczny 1981, nr 5, s. 268, [nekr.]
 • Tokarski Z.: Zasłużony jubilat - prof. dr Marian Kamieński. Przegląd Geologiczny 1974, nr 10, s. 485-487

Inne