Henryk Zbigniew Filcek

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:57, 20 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Henryk Zbigniew Filcek
Henryk Filcek.jpg
Nazwisko Filcek
Imię / imiona Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 listopada 1928
Miejsce urodzenia Niemczyk
Data śmierci 2 marca 2011
Miejsce śmierci Rząska
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geomechanika górnicza
Pełnione funkcje Rektor AGH (1975–1979)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19661969
DziekanWydział Górniczy19691972
ProrektorAGH19721975
RektorAGH19751979

Prof. dr hab. inż. Henryk Zbigniew Filcek (1928–2011)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geomechanika górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 9 listopada 1928 roku w miejscowości Niemczyk. Zmarł w Rząsce 2 marca 2011 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Rząsce, koło Krakowa.

Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1947–1952.

W Akademii pracował nieprzerwanie od 1949 roku. Pełnił funkcję kierownika Katedry (Instytutu) Mechaniki Górniczej (1967–1969), dyrektora Instytutu Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Górnictwa AGH (1967–1981), (1984–1999), prodziekana (1966–1969), dziekana (1969–1972) Wydziału Górniczego, a następnie prorektora (1972–1975) i rektora (1975–1979).

Równolegle z pracą w AGH rozpoczął pracę w górnictwie, jako nadgórnik kopalni "Nowy Orzeł Biały" w Bytomiu.

W latach 1952-1956 był starszym projektantem pracowni górniczej Biura Projektów Przemysłu Materiałów Wiążących w Krakowie, a w latach 1969-1970 specjalistą konsultantem do spraw górniczych kopalni "Janina".

W 1960 roku na podstawie pracy "Stan naprężenia i odkształcenia wokół wyrobiska chodnikowego, jako funkcja czasu" otrzymał stopień doktora.

W 1965 roku na podstawie rozprawy "Ugięcie stropu i ciśnienie w rejonie filara szybowego w świetle teorii zgięcia płyt na sprężystym podłożu" otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1971 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

W 1978 roku otrzymał tytuł profesora.

Za czasów Rektora Filcka rozbudowało się znacznie Miasteczko Studenckie. Dokończono, wyposażono i oddano do użytku wstrzymaną przez wiele lat budowę specjalistycznej przychodni lekarskiej przy ul. Armii Krajowej.

Przywrócił usunięte w latach pięćdziesiątych XX wieku pomniki górników i hutników przed wejście gmachu głównego (A-0), co połączono z przebudową i rozbudową schodów wejściowych.

W latach 1967–2003 redaktor kwartalnika "Górnictwo".

Od 1998 roku na emeryturze.

Członek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych, Komitetu Górnictwa PAN, International Society for Rock Mechanics, Society of Mining Professors, International Bureau of Strata Mechanics.

Autor ponad 100 prac z zakresu geomechaniki górniczej, 12 patentów i kilkudziesięciu ekspertyz.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, nagrody resortowe

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/filcek-henryk-001626

Źródła do biogramu

Książki

 • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.] Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. s. [6], [foto]
 • Charakterystyka dorobku naukowego oraz działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej prof. zw. dr hab. inż. Henryka Filcka. Kraków 1999, [15] k.
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 203
 • Filcek H.: Rektorskie opowiadania. Kraków 2005, 68 s., [foto]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 136-140, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 158-159
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela, [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 279-280
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. L. Becela, [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 206
 • Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001. Red. T. Szponder, J. Płoszaj. Kraków 2001, s. 114-115, [foto]
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 10-295
 • Mikoś T., Tajduś A., Szumiński A.: Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych : górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast : 80 lat badań i doświadczeń w zbiorach archiwalnych 100-letniej Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2019, s. 29-108, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 157-166, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.65-195, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 85, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A-G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [1998], s. 393

Artykuły

 • Czaja P.: Profesor Henryk Filcek 1928-2011 : [wspomnienie]. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, R. 17, nr 2, s. 56-58, [foto]
 • Czaja P.: Przemówienie Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotra Czai wygłoszone podczas pogrzebu prof. Henryka Filcka. Biuletyn AGH 2011, nr 39, s. 2-4, [foto]
 • Dziennik Polski 2011, nr 54 (7 III 2011), s. A11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 55 (8 III 2011), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 57 (10 III 2011), s. A14 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 52 (4 III 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 11 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 55 (8 III 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 10 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 56 (9 III 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 57 (10 III 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8 [nekr.]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : Prof. Henryk Filcek. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 4, s. 51-52, [foto]
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Henryk Filcek (1928-2011), 1974/75-1978/79. Biuletyn AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 • Profesor Henryk Filcek. Vivat Akademia : AGH 2011, nr 6, s. 16-21, [foto]
 • Profesor Henryk Filcek - odnowienie doktoratu po 50 latach. Biuletyn AGH 2011, nr 37, s. 2, 10-13, [foto]
 • Sieński H.: Henryk Filcek Rektor w latach 1975-1979 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 17. Biuletyn AGH 2022, nr 170, s. 35-39, [foto]
 • Suliga I.: Nie samą nauką AGH żyje ... : rektor prof. Henryk Filcek (1974-1979). Vivat Akademia : AGH 2021, nr 23, s. 54, [foto]
 • Umiał delikatnie podpowiadać : pożegnanie prof. Filcka. Gazeta Wyborcza 2011, nr 58 (11 III 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 4, [foto]