Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:50, 7 gru 2018 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz
Andrzej Hrynkiewicz.jpg
Nazwisko Hrynkiewicz
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 29 maja 1925
Miejsce urodzenia Wilno
Data śmierci 13 października 2016
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności magnetyczny rezonans jądrowy


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1999
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, a w szczególności za stworzenie szkoły fizyki jądrowej i zastosowań metod jądrowych w fizyce ciała stałego oraz wyjątkowy wkład w popularyzację nauk przyrodniczych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz (1925-2016)

Dyscyplina/specjalności: magnetyczny rezonans jądrowy

Nota biograficzna

Urodził się 29 maja 1925 roku w Wilnie. Zmarł 13 października 2016 roku w Krakowie.

Rozpoczął studia w Wilnie, które potem kontynuował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra otrzymał w 1948 roku, doktora w 1950 roku, profesora zwyczajnego w 1969 roku.

Był żołnierzem Armii Krajowej prześladowanym przez NKWD (aresztowany w 1944 roku, wywieziony do Donbasu, gdzie pracował w kopalni węgla).

W latach 1954-1961 docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Fizyki Jądrowej (1961-1975), dyrektor Instytutu Fizyki UJ (1969-1971). W Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie był kierownikiem Zakładu Spektroskopii Jądrowej, wicedyrektorem w latach 1961-1969, dyrektorem 1969-1976. W latach 1966-1968 wicedyrektor Zjednoczonych Instytutów Badań Jądrowych w Dubnie (ZSRR).

Jego największym osiągnięciem naukowym jest uruchomienie w Polsce Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w Instytucie Fizyki UJ oraz laboratorium do badań efektu Mössbauera, a także otrzymanie pierwszych na świecie widm metodą wstecznego rozpraszania.

Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych, około 40 artykułów monograficznych i przeglądowych zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych. Promotor 45 doktorów, z których 9 uzyskało tytuły profesora, a 9 ma stopnie doktora habilitowanego.

Popularyzator energetyki jądrowej.

Członek PAN (od 1969 roku), PAU (od 1989 roku), Polskiego, Amerykańskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2002), Doktor Honorowy Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal im. Mariana Smoluchowskiego i inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Red. B. Paprocka]. Lublin 1998
 • Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2002
 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 163-166, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 2. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 410
 • Szkoła Lwowska i Wileńska - ich wpływ na rozwój medycyny polskiej. Red. B. Zawadowicz. Częstochowa 2012, s. 287-288

Artykuły

 • Andrzej Hrynkiewicz : członkowie rzeczywiści PAN. Nauka Polska 1980, nr 9-10, s. 140
 • Durakiewicz T.: Andrzej Hrynkiewicz doktorem h.c. UMCS. Postępy Fizyki 1999, z. 2, s. 105-106
 • Gazeta Wyborcza 2016, nr 244 (18 X 2016), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5 [nekr.]
 • Hrynkiewicz A. Z.: Ewolucja obrazu Świata : (Wilno 1942 - Kraków 2004). Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności 2006, t. 1, s. 57-60
 • Hrynkiewicz A.: Jądro prawdy. Rozm. T. Rożek. Rzeczpospolita 2001, nr 180, dod., s. 11-12
 • Hrynkiewicz A.: Klucz do zrozumienia świata. Rozm. L. Peters. Sycyna 1997, nr 2, s. 3-4
 • Hrynkiewicz A.: Między fizyką a filozofią. Rozm. H. Jezierski. Przegląd Techniczny 1999, nr 26, s. 6-7
 • Hrynkiewicz A., Sonik B.: Polska wobec globalnej energetyki. Rzeczpospolita 2007, nr 138, s. B8
 • Krop K.: Doktorat honoris causa AGH dla prof. Andrzeja Hrynkiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 72, s. 33-35, [foto]
 • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 26 września 2001 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 95, s. 30
 • Nowina-Konopka M.: Kolejny doktorat honoris causa Andrzeja Hrynkiewicza. Postępy Fizyki 2002, z. 4, s. 216-217
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.09.1999], s. 1, 5, 16

Inne

 • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH
 • Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności doktora honoris causa Profesorowi Andrzejowi Hrynkiewiczowi